Egne projekter og tilbud

Vi tager aktivt initiativ til at igangsætte projekter, som hæver vidensniveauet lokalt og gør vores område endnu mere attraktivt

Vi tror på, at en samlet indsats styrker området mest. Derfor investerer vi både i at udvikle det lokale erhvervsliv, innovationsevne og vidensniveau og samtidig også i at løfte områdets tilbud inden for uddannelse, sport og kultur.  Vores investeringer skaber dynamik i erhvervslivet og bidrager til at skabe nye arbejdspladser, teknologier og tilbud. 

undefined

 

UDDANNELSE DER UDVIKLER NATURFAGLIGE KOMPETENCER

 

Viden, praktiske kompetencer og handlekraft er det, der driver hjulene i vores samfund. For at sikre, at vi i fremtiden har de naturvidenskabelige og tekniske kompetencer, der skal til, prioriterer vi at sætte naturvidenskab, engineering, teknologi og entreprenørskab på dagsordenen i uddannelsesverden. Vores uddannelsesteam arbejder for at udvikle og styrker interessen for og undervisningen i naturvidenskab.     

undefined

 

SPONSORATER DER INSPIRERER 


Vi bakker op om flere eliteidrætsklubber for at inspirere bredden og skabe hold, som folk kan samles om - blandt andet fodboldholdet AC Horsens, basketballholdet HIC, HH Håndbold og Horsens Sejlklub – alt sammen for at skabe et aktivt sportsmiljø med inspirerende sportsoplevelser, der kan bidrage til udviklingen af lokalområdet ved at gøre det mere attraktivt.

undefined

 

PROJEKTER DER UDFORSKER OG UDFORDRER

 

Gennem en række udviklings- og demonstrationsprojekter har vi bidraget til at skabe ny viden og vise vejen for nye forretningsmuligheder. 

undefined

 

UDVIKLINGSMILJØER SKABER NYE ERHVERVSMULIGHEDER

 

Udviklingsmiljøer som Construction Center Denmark i Horsens danner rammen om iværksætteri, innovation og test af nye teknologier – alt sammen for at udvikle og teste nye, bæredygtige forretningsmodeller.