primary_dark.png

Vores tre værdier danner grundlag for alt hvad vi gør, og alt hvad vi tilbyder

Format

Format til at turde - format til at forandre.

I Insero Horsens tør vi skabe forandringer og udfordre ambitionsniveauet i det, vi gør. Der skal være format over vores visioner, vores arbejde og de løsninger, vi indgår i. Format handler om viljen og modet til at tænke frit.

Fokus

Fokus skaber engagement - fokus skaber resultater.

Fokus handler om at skabe mening. Der skal være en overordnet mening med Insero Horsens virke og de resultater, vi skaber. Fokus gør os i stand til at brænde for sagen, at gøre en forskel og at finde løsninger, som giver størst mulig værdi.  Med fokus opnår vi udvikling og fremdrift.

Respekt

Respekt gør os imødekommende - respekt skaber handling med omtanke.

I Insero Horsens har vi respekt for forskelligheder, funktioner og det enkelte individ. Vi respekterer den kapital og det fundament, som Insero Horsens bygger på. Respekt handler om at vise hensyn over for hinanden, at tage alle seriøst, at kommunikere åbent og om at være fair.