ELEVER BYGGER SORTERINGSMASKINER I SKOLETIDEN

Eleverne på Juelsminde Skole skiftede skolebøgerne ud med sorteringsmaskiner, da Insero Horsens kom forbi med et STEAM Sprinter forløb. Udstyret med teknologi, materialer og faglig sparring fra en uddannelseskonsulent kastede eleverne i 6.B sig over at bygge sorteringsmaskiner på bedste ingeniørvis.

 

Som et supplement til den daglige undervisning, havde Søren Nørsten, Natur og Teknologi lærer på Juelsminde Skole booket et STEAM Sprinter forløb. Her fik klassen besøg af en uddannelseskonsulent fra Insero Horsens, som medbragte materialer, teknologi og et færdigudviklet undervisningsforløb lige til at implementere i undervisningen.

 

”Jeg bookede STEAM Sprinter, fordi det er nogle inspirerende og lærerige forløb, som giver eleverne mulighed for at arbejde som ingeniører og med konkrete problemstillinger, som er ude på arbejdspladserne. Det gør det nemmere for dem at forstå, hvad de kan bruge det til i den virkelige verden,” fortæller Søren Nørsten.   

 

STEAM Sprinter er en række undervisningsforløb, som faciliteres af uddannelseskonsulenter fra Insero Horsens og som er gratis for skoler i Insero Horsens område mellem Horsens, Hedensted og Vejle Kommune. Forløbene gennemføres i sprints i fællesskab med læreren, som får adgang til nye teknologier, materialer og viden, som kan være svære for skolen selv at anskaffe.

Løser problemer fra virkelighedens verden

Hovedingrediensen i STEAM Sprinter forløbet er sjove udfordringer fra virkelighedens verden. Eleverne i 6.B på Juelsminde Skole skulle således udtænke, hvordan de kunne bygge en maskine, som sorterer affald rigtigt, så de mange dyrebare råmaterialer kan genbruges. For at gøre det, skal man bruge avancerede maskiner, som skulle konstrueres af eleverne selv.

 

”Normalt arbejder vi meget med bøger og computer. Her bruger vi vores egne ideer og bestemmer selv – der er ingen regler. Selvom man er presset på tid, er det sjovt selv at prøve at bygge og designe,”

 

fortæller Rebekka Hoolian på 12 år, som sammen med klassekammeraten Vivi Votran på 13 år var i fuld gang med at konstruere en maskine af pap, papir og andre materialer, som blev stillet til rådighed under forløbet.

Udvikl, test og forbedr

I 6.B var madrester, plastik og træ udskiftet med kugler i forskellige former, farver og størrelser, som maskinerne skulle kunne sortere. Det gjorde det nemlig muligt hele tiden at teste og forbedre maskinerne, som er en vigtig del af læringsprocessen.

 

”Det er sjovt, fordi man ved ikke, hvor det ender. Man skal hele tiden tænke på nye ideer og forbedre det, man laver, og man bestemmer selv, hvordan man vil gøre tingene. Jeg synes, jeg lærer mere af selv at lave en maskine end at læse og høre om det,” fortæller Malou Nyland, 12 år.

 

Sorteringsmaskine-forløbet er blot én ud af en række forløb, som man kan vælge imellem, når man booker STEAM Sprinter. Fælles for alle forløb er, at de tager udgangspunkt i STEAM, som er en betegnelse for Science, Technology, Engineering, Art og Math.

 

Læs om raketbygning, termografi og andre STEAM Sprinter forløb

 

Frem for at vi som skole selv skal investere i teknologien og lærerne skal igennem adskillige kurser, så får vi her én samlet pakke, som vækker elevernes interesse for naturvidenskab og inspirerer lærere, elever og ledelsen til en mere undersøgende tilgang i undervisningen.

Lasse Kristensen
Pædagogisk leder på Juelsminde Skole

Større motivation og flere aktive elever 

STEAM Sprinter er et tilbud til naturfagslærere, som ønsker hands-on erfaring med at inddrage teknologi i undervisningen og faglig inspiration til at motivere og udvikle elevernes evne til at løse problemer. Gevinsten er stor – især for de elever, der kan have svært ved at indfinde sig i den sædvanlige undervisningsform.

”Denne her tilgang til undervisningen vækker ekstra stor motivation hos eleverne. Især hos de børn, der godt kan have det svært med den traditionelle undervisning. Faktisk, var der rigtig mange, der slet ikke havde lyst til at gå til pause, fordi de lige skulle bygge en funktion færdig på deres maskine,” fortæller Søren Nørsten.

 

Fællesskab i klasselokalet

Sorteringsmaskinerne bliver bygget i grupper á 2-3 personer og den praktiske tilgang til at løse en opgave bidrog, ifølge Søren Nørsten, til et anderledes fællesskab i klassen.

 

”Jeg oplever færre passive elever i det her arbejde i forhold til, hvordan det nogle gange kan være i gruppearbejde. Det skaber fællesskab at samarbejde om at udtænke ideer og konkrete løsninger,” uddyber Søren Nørsten.

 

STEAM Sprinter forløbet på Juelsminde skole foregik over 2x2 undervisningstimer. Forløbet, som Søren Nørsten, havde booket hos Insero Horsens, blev koblet på de temaer, som klassen i forvejen arbejdede med, så det kunne integreres i den daglige undervisning.

undefined