Engineering Lab og Horsens Kommune

Engineering Lab og Horsens Kommune

Udfordring:

 

Danmark har behov for, at flere unge vælger de tekniske og praktiske uddannelser, så vi også i fremtiden kan finde løsninger på de udfordringer, vi står over for. Grundskoleelevernes interesse for de tekniske og erhvervsfaglige uddannelser styrkes ved blandt andet at bringe nye teknologier ind i undervisningen, når der skal findes praktiske løsninger på praktiske problemer.

 

Også i Horsens Kommune har de erhvervsrettede uddannelser svært ved at tiltrække de unge, og skolerne har svært ved at inddrage teknologier i den naturfaglige undervisning. De udfordringer har Horsens Kommune sat sig for at løse - med hjælp og vejledning fra Insero.

 

undefined

 

Løsning:

 

Horsens Kommune har som den første kommune i landet valgt at sende en stor gruppe af deres folkeskolelærere igennem et kompetenceudviklingsforløb i Engineering Lab, hvor de bl.a. lærer at mestre de nye teknologier og bringe dem i spil i den naturfaglige undervisning.

 

”Engineering Lab hjælper os med at få brugt nogle af de spændende læringsteknologier på en faglig relevant måde”, - Stig Knudsen, lærer på Horsens Byskole.

 

Engineering Lab er Inseros landsdækkende koncept, hvor læringsforløb til grundskolen udvikles, testes og gennemføres. Gennem workshops får skolerne konkrete værktøjer til, hvordan nye teknologier kan inddrages i undervisningen. Derudover får de involverede skoler også inspiration og support i forbindelse med deres egne aktiviteter. Udover skoler fra Horsens Kommune er en række skoler fra hele landet med i Engineering Lab.

 

undefined 

 

Resultat:

 

16 grundskoler i Horsens kommune har hver haft en gruppe lærere på en 2-dages engineeringdidaktisk workshop. Herefter er der på de enkelte skoler afviklet en række undervisningsforløb fra workshopdagene, ligesom der er udviklet nye. Nogle af skolerne har også været på besøg i Engineering Lab for at gennemføre læringsforløb til inspiration for både lærere og elever. Alt sammen initiativer, der sikrer, at undervisningen bliver mere problembaseret og erhvervsrettet og inspirerer flere unge til at vælge en teknisk eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 

Engineering Lab er en investering, der kommer til at gavne Danmark. Når flere unge lærer at anvende og udvikle innovative teknologier, lærer de at udvikle nye løsninger til f.eks. industrien. Dermed bidrager de til at skabe vækst i samfundet og i sidste ende nye arbejdspladser. Engineering Lab er således også et vigtigt bidrag til at sikre den fortsatte udvikling af fremtidens arbejdsmarked både i vores lokalområde og i Danmark som helhed

Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.