IRD - energi

Cost-benefit analyse for IRD

Virksomheden IRD har udviklet et brintbaseret mikrokraftvarmeanlæg, der leverer både el og varme til private husstande og små virksomheder. Teknologien var demonstreret i en række boliger på Lolland, men virksomheden manglede indspil og dokumentation af forretningspotentialet.


Cost-benefit analyse gav overblik
Baseret på data fra demonstrationen af teknologien og Inseros viden om det danske energisystem, fik IRD en overskuelig økonomisk analyse af omkostninger og potentielle gevinster. Vi beregnede omkostninger ved produktion, opbevaring og transport af brint, forbrugerens varmeudgift ved opvarmning af boligen og en analyse af IRDs cashflow.

 

For at give IRD muligheden for at analysere forretningsmodellen under forskellige markedsforhold, leverede vi analysen i form af en beregningsmodel, hvori IRD kan ændre forudsætninger i deres business case - f.eks. prisen på brint.

 

IRD fik et godt grundlag at arbejde videre med i forberedelsen til markedslanceringen af deres produkt.

Samarbejdet med Insero har bidraget væsentligt til forståelsen af vores forretning. Og det har givet os et godt grundlag for hvordan vi kan arbejde videre med vores produkt og sende det i markedet

Theiss Stenstrøm
CEO, IRD