Sådan forbereder vi de unge i Horsens Kommune på fremtidens karrierevalg

Sådan forbereder vi de unge i Horsens Kommune på fremtidens karrierevalg

Danmark har i en årrække oplevet en mangel på arbejdskraft inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Særligt i Horsens har de erhvervsrettede uddannelser sværere og sværere ved at tiltrække de unge. Den udfordring har Horsens Kommune sat sig for at løse - med hjælp og vejledning fra Insero.


I Projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv skal elever på samtlige klassetrin i folkeskolerne i Horsens Kommune på virksomhedsbesøg ved lokale virksomheder, for at blive klogere på arbejdsmarkedet og de evner og kompetencer som efterspørges.

 

Skræddersyede virksomhedsbesøg
Under overskriften ”den nære omverden” skal elever i 1.- 3. klasse igennem forældres arbejde høre om, hvilke job og arbejdsliv de er tæt på i hverdagen. For elever i 4.-6. klasse er virksomhedssamarbejde på skemaet under overskriften ”det generelle udsyn”. Her skal besøg på eksempelvis større produktions- og erhvervsvirksomheder give eleverne et billede af, hvad de mange forskellige typer af jobfunktioner indeholder.

 

I udskolingens 7.-9. klasse er der fokus på elevernes uddannelsesparathed og på at få de unges uddannelses- og jobdrømme til at harmonere med virkelighedens muligheder. Projekt Samspil gennemføres i et samarbejde mellem lokalt erhvervsliv, Horsens Kommune og Insero. Start

 

 

Det er uhyre vigtigt at give eleverne en forståelse for, at livslang læring er vejen til at få en uddannelse og et job. Derfor skal vi så tidligt som muligt – og altså helt ned i 1. klasse – på forskellige pædagogiske niveauer gøre eleverne bevidste om uddannelses- og jobmuligheder. Set i et lidt større perspektiv skal vi udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og sikre, at deres drømme om et arbejdsliv svarer til virkeligheden. Kort sagt at de unge ender på deres rette hylde

Peter Sørensen, Borgmester i Horsens