Styrket IoT-teknologi hos Horsens Kommune

Styrket IoT-teknologi hos Horsens Kommune

IoT eller Internet-of-Things er en af tidens helt store tendenser, og smarte, intelligente løsninger skal være med til at forme fremtidens samfund - det gælder også hos kommunerne.

 

I Horsens Kommune har man et ønske om at styrke kommunens indsats ved hjælp af IoT - og her har Inseros eksperter inden for Digital Innovation været med som rådgivere fra starten.

 

Udvikling af netværk til åbent laboratorium

Som en del af satsningen på IoT har Horsens Kommune stillet sig til rådighed som et åbent laboratorium, hvor erhvervslivet kan teste IoT-teknologier gennem et LoRaWAN-netværk, som Insero har været med til at udvikle.

 

LoRaWAN er en teknologi, som gør det muligt at opfange og sende data om hvad som helst over store afstande, og Insero har udviklet dataplatformen til netværket, som Horsens Kommune kan bruge i driftsarbejdet - både til at skabe praktiske løsninger og til at invitere erhvervslivet ind, så de kan prøve kræfter med deres egne IoT-tiltag.

 

Insero har sådan set været med fra starten af. De beskæftiger sig med de her teknologier og har noget viden, vi ikke besidder - viden omkring, hvordan man arbejder i cloud miljøer, og hvordan man tilgår data.

Lars Faurholt, IT og Digitaliseringschef, Horsens Kommune

Information om fyldte skraldespande

Informationen fra LoRaWAN-netværket kan Horsens Kommune bruge i driftsarbejdet til eksempelvis at måle temperatur, støj samt luft- og vandkvalitet, og netværket kan også kommunikere data om noget så konkret som fyldte affaldsspande, eller om der er en rotte i fælden. Med disse informationer er Horsens Kommune i stand til at levere en ydelse, når behovet er der - i stedet for først at undersøge, om der er et behov for ydelsen.

I videoen til højre fortæller Lars Faurholt, IT og Digitaliseringschef i Horsens Kommune, om mulighederne i LoRaWAN-netværket og om samarbejdet med Insero.