Sunwell

Sunwell - jorden som batteri

I 2012 satte virksomheden Sunwell sig for at kommercialisere solbrønden - en borehulslagerteknologi, der gør det muligt at lagre sommerens varme i jorden og bruge den til husopvarmning om vinteren via en varmepumpe. Løsningen er miljøvenlig og energieffektiv, men stadig ny, og derfor er solbrøndens potentiale ukendt.


Live lab test gav konkurrencedygtigt produkt
Sunwell testede solbrønden i tre forskellige living labs - Green Tech Center i Vejle, Insero Live Lab og på Børne- og Familiehuset Bakkevej i Hornsyld. Insero gav Sunwell vejledning til at finde egnede testlokationer, foretog dataindsamling og dataanalyse og gav faglig sparing til konfiguration af varmepumpe- borehulslager kombinationen. Desuden udviklede og installerede Insero en intelligent onlinestyring til den tilknyttede varmepumpe på et enkelt demonstrationssite. Styringen giver forbrugeren mulighed for at tænde og slukke varmepumpen afhængig af elprisernes udvikling, så forbruget kan flyttes væk fra spidslastperioder, mens elpris og CO2-udslip reduceres. 

 

Bedre viden om teknologiens effektivitet
Live lab test gav Sunwell kendskab til solbrøndteknologiens effektivitet, identifikation af den rigtige borehulskonfiguration og måling af den energibesparelse, solbrønden giver kunderne. Samtidig opnåede Sunwell viden om den værdiskabelse, teknologien kan give potentielle købere.

Som nystartet firma med en uprøvet ide og et nyt produkt var det vigtigt for os at finde god rådgivning og økonomisk opbakning, og det har vi fundet hos Insero Energy. Derfor har vi haft mulighed for at udvikle vores produkt, så det i dag er langt mere konkurrencedygtigt, end da vi gik i gang

Carsten Due.
CEO, Sunwell