Temauge om uddannelse og arbejdsmarked

Øg dine elevers motivation for læring og kendskab til 'rigtige' faglige udfordringer ved at indgå i et samspil mellem uddannelse og erhverv

KOMPETENT RÅDGIVNING TIL PLANLÆGNING AF FORLØB

Løsning School planlagde en temauge, som handlede om uddannelse og arbejdsmarked. Vi kvalificerede deres planlægning af temaugen for 8. årgang. Vi skabte kontakt til tre virksomheder, her i blandt Kjærgaard A/S.

 

 

Formålet med besøget var, at eleverne mødte en række forskellige jobfunktioner og fik lejlighed til at snakke med de forskellige medarbejdere. Derudover skulle de løse et par typiske arbejdsopgaver. Eleverne interviewede de ansatte om, deres uddannelse, for på den måde at finde ud af, hvilke uddannelser der fører til hvilke jobs.

 

Indblik i en virksomhed

Besøgene gav eleverne et indblik i at arbejde i en virksomhed, og i hvor mange forskellige jobfunktioner, der er på en arbejdsplads.