Vækstkapital

Har du ambitioner om vækst, men savner kapitalen til at realisere dine planer?

Så kan vi hjælpe dig.

Vækstkapital

Søger du kapital til ekspansion til nye markeder, indkøb af nyt produktionsudstyr, fusioner eller virksomhedsopkøb, eller til at gennemføre et ejerskifte (MBI/MBO og generationsskifte)? Vi tilbyder vækstkapital til små og mellemstore virksomheder som arbejder med fremstilling, handel eller service og har ambitioner om vækst. I særlige tilfælde investerer vi også i virksomheder med behov for en turnaround.

 

Vi investerer typisk 5-20 mio. kr. men kan også samarbejde med andre investorer, hvis finansieringsbehovet er større. Investeringerne vil være i form af vores egenkapital eller lån med mulighed for konvertering til egenkapital. Vi ønsker som udgangspunkt ikke at være majoritetsejer men lægger stor vægt på, at direktionen er betydende medejer i selskabet. I modsætning til traditionelle kapitalfonde har vi ikke nogen strategi for, hvornår eller hvordan vi kommer ud af investeringen. For os er det mere vigtigt at skabe vækst i virksomheden end at realisere vores investering.

 

Vore investeringer kan komme i spil i følgende tilfælde:

Realisering af vækstplaner: Har du ambitioner om vækst, fx udvikling af nye produkter eller ekspansion på nye eller eksisterende markeder, men savner du kapitalen til at realiserer dine planer? Så kan vi hjælpe dig. Vi tilbyder vækstkapital til at styrke egenkapitalen og bidrager med vores viden omkring vækststrategier.

 

Generationsskifte: Planlægger du et generationsskifte, men mangler du en egenkapitalpartner til at løfte den samlede investering for køber? Her kan vi være en relevant sparringspartner.

 

MBI/MBO: Et ejerskifte eller et skift på direktørposten kan være netop det, der skal til, for at en virksomheds fulde potentiale kan udfoldes, da nye øjne på virksomhedens forretningsmodel, produkter og services kan sætte gang i væksten. Vi kan hjælpe med afklaring, gearing af din egenkapital samt tilbyde vores store erfaring i en ellers kompleks transaktion.

 

Spin-outs: Både i større og mindre virksomheder opstår der ønsker om at fraskille aktiviteter som følge af et øget fokus på kerneforretningen – såkaldte spinouts. Insero Horsens har stor erfaring med spinouts, og vil gerne hjælpe med kapital og erfaring i etablering af profitable spinouts.

 

Turnaround: Er din virksomhed tynget af gæld og presset egenkapital, og har du brug for friske kræfter til at løfte virksomheden ud af krisen? Så kan Insero Horsens måske hjælpe. Vi har erfaring med turnaround, hvor vi i samarbejde med de øvrige kapitalejere restrukturerer gælden og gennemfører strategiske handleplaner med det formål at genskabe en sund og rentabel forretning. 

Investeringskriterier

Vi har ikke et særligt branchefokus men investerer primært i modne virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Vi lægger vægt på, at virksomheden har flere års erfaring i den pågældende branche og har et klart vækstpotentiale. Vi har geografisk fokus på virksomheder i Horsens-Hedensted-Vejle området.

Efter investeringen 

Sammen med de øvrige ejere af virksomheden sammensætter vi en kompetent bestyrelse bestående af relevante profiler med de rette kompetencer og brancheerfaring. Vi ser gerne, at formanden besidder relevant brancheerfaring og har kapaciteten til at være sparringspartner for direktionen. Insero Horsens deltager altid direkte i bestyrelsen.

Vi ønsker at bidrage til en markant vækst i omsætning og indtjening via et aktivt og langvarigt medejerskab i de virksomheder, vi investerer i. Det betyder, at vi løbende har en aktiv dialog med direktionen og den øvrige bestyrelse for at identificere vækst- og optimeringsmuligheder.

Om Insero Horsens

Vores kapital stammer fra området Horsens-Hedensted-Vejle, og alle vores investeringer skal komme dette lokalområde til gavn. Derfor vil vores investering fortrinsvis være relevant for virksomheder, der allerede er hjemmehørende i området, men også andre modeller kan komme i betragtning afhængig af den konkrete situation. Kontakt os, så kan vi sammen vurdere, om vi kan finde en løsning på geografien.

 

Erhvervsstrukturen i vores område er kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder, hvor mange står over for et generationsskifte. Hidtil har det været svært for de lokale virksomheder med en omsætning under 100 mio. kr. at finde kapital til ekspansion, da andre kapitalfonde primært har fokus på større virksomheder. Her kan Insero Horsens bidrage med risikovillig kapital, ledelsesmæssig sparring og adgang til et professionelt og stærkt netværk. Det fører til større, stærkere og mere værdiskabende virksomheder til glæde for medarbejdere, kunder og aktionærer.

Søren Munk

Søren Munk

Chief Investment Manager, venture og vækstkapital

Insero Horsens

 

smu@insero.com

+45 41 32 98 36

Download Vcard

BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATION?

Kontakt vores investeringsteam og hør hvad vi kan gøre for dig.