Gå på opdagelse i hjemmet

  •      Varighed30-45 min. pr. aktivitet
  •      Målgruppe6.-9. klasse

Vores hjem er fyldt med fantastiske opfindelser, der ikke kun gør vores hverdag nemmere og højner vores livskvalitet, men som også sikrer vores stadigt stigende gennemsnitlige levetid.

 

Her er inspiration til forløb, der alle tager udgangspunkt i opfindelser i hjemmet, forløbene kan laves adskilt eller i sammenhæng.
Lad dine elever gå på opdagelse i deres hjem, hvor de kan:

  • Konkurrere om at genopdage små og store opfindelser (aktivitet A)
  • Undersøge og præsentere historien bag en opfindelse (aktivitet B)
  • Få idéer til alternative måder at bruge opfindelserne (aktivitet C)
  • Bliver inspireret til at finde på nye opfindelser ved at forbinde ting på en ny måde (aktivitet D) 

 

Aktivitet A - Konkurrence om at genopdage små og store opfindelser

 

FØR 

Læreren præsenterer klassen for en konkurrence, hvor det handler om, at eleverne hver især indenfor et fastsat tidsrum f.eks. 10 min., skal gå på opdagelse i deres eget hjem. Aktiviteten kan også begrænse sig til et af læreren udvalgt lokale eller et rum, som eleverne vælger gruppevis f.eks. køkkenet, stuen, elevens værelse eller badeværelset. Eleverne kan evt. inddeles i grupper, hvilket styrker den sociale kompetence og de får en oplevelse af at konkurrere som et team.

 

UNDER 

Eleverne slippes løs og går på opdagelse i deres hjem eller et udvalgt rum, og de skriver de ting ned på papir eller mobil, som de får øje på, der gør deres hverdag lettere.

 

Når den aftalte tid er gået, samles alle i plenum. Den elev, der har nedskrevet flest opfindelser nævner alle disse, imens de andre sætter kryds ud for ordene, hvis de har skrevet de samme ting. Derefter spørger læreren om hvilke ting, der ikke er nævnt, og eleverne, der har registreret yderligere ting, nævner disse.

 

Hvis eleverne indledningsvis er blevet inddelt i grupper, kan de mødes i breakout-rooms når tiden er gået og i fællesskab lave en liste over opfindelser i hjemmet eller det rum, som de har fået tildelt.  

 

EFTER

Hvis der bliver nævnt opfindelser, som nogle elever ikke kender til, når de bliver nævnt, kan den elev, der har nedskrevet tingen, blive bedt om at forklare, hvilken funktion opfindelsen har og vise tingen på skærmen til klassekammeraterne.

 

Afslutningsvis kan eleverne enten gruppevis eller i plenum få til opgave at lave en prioriteret liste over opfindelserne i forhold til, hvilke opfindelser de synes, er de vigtigste.

 

 

Aktivitet B - Undersøge og præsentere historien bag en opfindelse

 

FØR

I fællesskab udformes en liste over de 10-20 vigtigste opfindelser i hjemmet, som eleverne enten enkeltvis eller i grupper, kan blive bedt om at undersøge f.eks. køleskabet, toilettet, mobiltelefonen, støvsuger, øl, tandbørsten, computeren og internettet.

 

UNDER

Lærerne kan evt. udlevere en guideline med spørgsmål, som eleverne skal søge svar på eller eleverne kan være med til at udforme en guideline f.eks. “hvem opfandt tingen?”, “hvornår blev den opfundet?”, “hvorfor blev den opfundet?”, “hvilket problem løser opfindelsen?”, “hvordan er opfindelsen blevet videreudviklet og evt. forbedret frem til i dag?”, “er der et eller flere fun facts som er relevante for dine kammerater?” osv.

 

Individuelt eller gruppevis finder eleverne den rette information på internettet og samler besvarelserne i et dokument. Desuden stiller eleven eller gruppen et spørgsmål og finder på 3-4 svarmuligheder, som sendes til læreren. Læreren samler alle spørgsmål i en Kahoot.

 

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/50-opfindelser-der-har-formet-din-hverdag-fra-papir-til-nanoteknologi  

 

EFTER

Eleverne præsenterer opfindelserne enten mundtligt eller skriftligt, og afslutningsvis dyster alle elever imod hinanden i en Kahoot om opfindelser derhjemme.

 

 

Aktivitet C - Få idéer til alternative måder at bruge opfindelserne

 

FØR

Læreren rammesætter aktiviteten ved at fortælle, at eleverne skal forestille sig, at de er rumvæsner, som netop er landet fra det ydre rum og derfor ikke har kendskab til, hvad almindelig ting normalt bliver brugt til.

 

UNDER

Eleverne bliver sendt på opdagelse på deres værelse eller i et udvalgt rum i huset f.eks. køkkenet, hvor de skal vælge en tilfældig ting f.eks. en grydeske, en tøjklemme eller noget tredje.

 

“Rumvæsnerne” får 2 min. hvor de skal kigge grundigt på tingen og overveje, hvordan denne ting kan løse et anderledes behov end det den normalvis er tiltænkt. 


EFTER

Er eleverne fortrolige med at komme ud i breakout-rooms, så kan man evt. tildele dem rum to og to, hvor de på skrift skal præsentere den nye måde, som deres ting kan sættes i anvendelse på for hinanden. 

 

Alternativt kan klassen afslutningsvis mødes i plenum. På skift kan eleverne præsentere deres idé til, hvordan ting kan bruges på en ny måde.

 

 

Aktivitet D - ting mødes og opfindelser opstår

 

FØR

Denne aktivitet kan afvikles i forlængelse af aktivitet C, hvor eleverne i forvejen har fundet på en ny funktion til en ting i hjemmet - eller den kan igangsættes helt adskilt som beskrevet nedenfor.

 

Eleverne bliver sendt på opdagelse på deres værelse eller i et udvalgt rum i huset f.eks. køkkenet, hvor de skal vælge en tilfældig ting.

 

UNDER

Eleverne fordeles i 2-3 mands grupper, hvor de i breakout-room mødes og har 10 min. til følgende 3 øvelser:

  1. På skift præsenterer eleverne hinanden for deres udvalgte ting og fortæller, hvilken funktion tingen har. 
  2. Gruppen skal komme med 5-6 idéer til en ny opfindelse ved at sammensætte deres ting. De kan evt. brainstorme sig frem til de 5-6 idéer og derefter udvælge den idé, der løser den største udfordring.
  3. 3) Gruppen skal forberede en kort pitch, hvor de på 20 sekunder fortæller evt. ud fra spørgsmålene:  “Hvad skal denne nye ting bruges til og hvilken udfordring kan den nye opfindelse løse?”  

En fra gruppen kan evt. undervejs tegne en skitse af deres opfindelse eller en situation, hvor opfindelsen er i anvendelse. 

 

EFTER

Afslutningsvis mødes klassen i plenum. På skift kan grupperne evt. ved at vise deres tegning pitche deres nye opfindelse, hvor de viser hvordan de ting, de har fundet derhjemme, kan sammensættes og bruges på en ny måde til at løse et hverdagsproblem.

Sine Bjerre Martinussen

Sine Bjerre Martinussen

Konsulent, Education

Insero Horsens

 

sima@insero.com

+45 41 77 24 71

Download Vcard