Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Skal dine elever hjælpe en iværksættervirksomhed med at udvikle nye produkter eller reducere CO2 aftrykket i en produktionsvirksomhed? Eller noget helt tredje? 

    

Samspil mellem virksomheder og skoler spiller en vigtig rolle i forhold til at motivere eleverne, fordi eleverne oplever, hvordan de kan bruge undervisningens teori i virkeligheden og blive klogere på, hvilke kompetencer de selv kan sætte i spil i et fremtidigt jobliv. Dét kan være med til at skabe perspektiv og mening med skolen og motivere til yderligere læring.   

 

Få hjælp til at etablere samarbejder

Vi hjælper dig med at tilrettelægge skole-virksomhedsforløb, som tager udgangspunkt i din undervisning og aktiverer dine elever med autentiske udfordringer, som de skal løse undervejs. Vi hjælper lige fra etablering af kontakt til virksomhed til tilrettelæggelse af forløb - og tager dig med på hele vejen, så du fremover ved, hvordan du kan gribe samarbejder med virksomheder an.  

Samspillet med Insero har styrket udviklingen af den åbne skole og bidraget til en langt større lyst til at arbejde sammen med virksomheder

Charlotte Agerby Schultz

Autentiske udfordringer  

Vi tror på, at elever lærer bedst gennem praktisk erfaring. Derfor tilrettelægger vi forløb, hvor eleverne skal løse autentiske problemstillinger hos virksomhederne. Ved at arbejde problembaseret, oplever eleverne, hvordan deres viden kan anvendes på en arbejdsplads.

Forløb der matcher dine ønsker

Et samspil med en virksomhed kan have mange former lige fra et to timers besøg til et længere forløb. Vi udvælger sammen den form, der passer dig og tilrettelægger forløbet så læringsmålene opfyldes og faget bliver bragt i spil.  

Eksempel på et forløb

  1. Vi taler sammen om dine ønsker til forløb og virksomhed    
  2. Vi etablerer kontakt til en relevant virksomhed   
  3. Sammen med dig besøger vi virksomheden   
  4. I samarbejde med virksomheden definerer vi konkrete problemstillinger, som eleverne skal løse på besøget og arbejde videre med efterfølgende. 
  5. Virksomhedsbesøget finder sted   
  6. Evaluering   

Sådan kommer du i gang   

Har du en ide eller blot en interesse for at samarbejde med en lokal virksomhed, så hjælper vi dig. Vi har stort lokalt kendskab og erfaring med at etablere samspil med virksomheder. Alt du skal gøre er at kontakte os.   

Pris     

Er din skole placeret i området, som strækker sig fra det nordlige Horsens til det nordlige Vejle og helt til Endelave? Så er du en del af vores lokalområde og kan gøre brug af vores tilbud uden beregning. Er din skole placeret uden for området? Så kontakt os for nærmere information.    

Se eksempler på andre vi har hjulpet
NOVAskolen og Glud & Marstrand
Case Virksomhedsforløb
Innovativt fysikforløb mellem NOVAskolen og Glud & Marstrand
Læs Mere
Sådan forbereder vi de unge i Horsens Kommune på fremtidens karrierevalg
Case Virksomhedsforløb
Sådan forberedte vi Horsens Kommune på fremtidens karrierevalg
Læs Mere
Sådan gav vi Løsning skole en faglig profil i innovation og entreprenørskab
Case Virksomhedsforløb
Sådan skabte vi et samarbejde mellem Løsning Skole og Kjærgaard A/S
Læs Mere
Katrine Læssøe Mikkelsen

Katrine Læssøe Mikkelsen

Director, Education

Insero Horsens

 

kami@insero.com

+45 41 77 24 64

Download Vcard