Ecogrid 2.0

ECOGRID 2.0 – FLEKSIBELT ELFORBRUG I PRIVATE HJEM

I en fremtid, hvor el bliver produceret af vindmøller og andre vedvarende energikilder, mens vi samtidig forbruger mere strøm til alle vores digitale produkter, er der et behov for at mindske belastningen på elnettet og dermed tage højde for den svingende elproduktion, som karakteriserer vedvarende energi. Her er den en fordel, at forbrugere aktivt kan skrue ned for elforbruget eller flytte det til perioder, hvor der produceres mere el.

 

EcoGrid 2.0 tester fremtidens fleksible elforbrug på Bornholm ved at sammenkoblet el-radiatorer og varmepumper i omkring 800 huse, som projektet kan styre. Formålet er at demonstrere at en aggregator, der er et bindeled mellem de private husstande og elmarkedet, kan bidrage til at balancere elnettet.

 

Inseros rolle i EcoGrid 2.0

Som partner i projektet står Insero sammen med IBM for selve reguleringen af elforbruget og fungerer dermed som aggregatorer, der gør det muligt at styre husstandenes elforbrug, så det matcher efterspørgslen og priserne på elmarkedet.

 

Derudover er vi overordnet ansvarlig for at sikre udviklingen af produkter til slutkunderne, som gør det muligt at råde over fleksibilitet fra varmepumperne og el-radiatorer, og som samtidig gør det attraktivt for slutkunderne at lade deres forbrug styre.

 

Insero skaber derfor en model, der kan flytte forbrugernes energiforbrug fra tidspunkter, hvor energien er dyrest, de såkaldte spidsbelastningstimer, til tidspunkter, hvor den er billigst. På den måde bliver vindenergien udnyttet mest optimalt.

 

Aggregatorer balancerer elnettet

I løbet af varmesæsonerne i vinterhalvåret 2017 og 2018 har Insero som de første foretaget tests op imod energimarkedet og har demonstreret, at det er muligt at tilbyde fleksibilitet til markedet, når behovet opstår. Det vil sige, at hvis vindproduktionen eksempelvis er lav, kan aggregatoren placere et bud på markedet, som tilbyder en vis mængde kWh til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Hvis buddet vindes, kan aggregatoren efterfølgende reducere elforbruget fra de styrede varmeapparater som aftalt. Fundamentet for en aggregator, som kan styre fremtidens elforbrug og skabe balance i elsystemet, er dermed grundlagt.

 

Resultater viser, at fleksibel energi er en fordel

Efter andet vinterhalvårs afslutning i 2017 viser resultaterne af projektets tests, at det er muligt at flytte mindst 30 procent af testhusenes elforbrug.

 

Det betyder, at det nu er teknisk muligt at tidsforskyde husstandes elforbrug i varmeapparaterne, så forbrugerne kan spare penge på elregningen ved for eksempel at slukke for elforbruget i de timer, hvor prisen er højest og tænde igen, når prisen på energi er lav. Samtidig kan varmeapparaterne hjælpe elforsyningen med at indpasse mere grøn energi og balancere elnettet.

 

Forsøgene i EcoGrid 2.0 viser, at det gennem styrebokse er muligt at slukke og tænde for el-radiatorerne og varmepumperne i de 800 huse på samme tid. Samtidig viser tests på el-radiatorerne foretaget af Insero, at det er muligt at øge elforbruget ved at øge varmeproduktionen i tilfælde, hvor der er overproduktion af energi.

 

Skalérbar fremtid

Projektet har derfor allerede nu skabt grobund for ny viden og en aggregator-arkitektur samt infrastruktur, der både kan bruges i andre dele af landet, og som i en nær fremtid vil kunne kommercialiseres. Det betyder, at aggregator-modellen til at styre energiforbruget og mindske belastningen på elnettet kan overføres til andre områder, eksempelvis til intelligent opladning af elbiler.

 

EcoGrid 2.0, der er støttet af den statslige EUDP-pulje, slutter i 2019, men projektets partnere regner med, at resultaterne vil have en lang levetid.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Budget: DKK 98 millioner samt støtte fra Energistyrelsens EUDP-ordning på DKK 49 millioner.
  • Projektperiode: 2016-2019
  • Partnere: Dansk Energi, DTU, Bornholms Energi & Forsyning, IBM, Insero, Uptime-IT, Krukow, CBS og 2+1