SABINA - NYE METODER TIL AT ANVENDE OVERSKYDENDE ENERGI I BYGNINGER

Insero er partner i det europæiske projekt SABINA (SmArt BI-directional multi eNergy gAteway) – et projekt som skal have fokus på at udnytte den eksisterende termiske inerti i bygninger samt den kobling varme- og elnettet aktiverer.

 

I forbindelse med EUs vision om at reducere energiforbruget, er projekt Horizon 2020 (H2020) blevet sat i gang, og projektet danner derved det europæiske rammeprogram for forskning, udvikling og innovation. H2020 skal blandt andet medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer som Europa står over for, og i den forbindelse er det EU-finansierede H2020 SABINA projekt opstartet under temaet ’energieffektive bygninger’.

 

SABINA er et forsknings- og innovationsprojekt, der sigter mod at udvikle ny teknologi der vil forbinde, kontrollere og styre det termiske og elektriske netværk ved hjælp af generation og opbevaring af aktiver, med henblik på at udnytte synergien mellem behov for elektricitet og den overskydende energi i bygninger – også kaldet den termiske inerti. Dette sker ved hjælp af aggregatorer, som afgiver fleksibel og balancerende services til nettet.

 

Maksimering af brug af vedvarende energikilder
Projektet skal på sigt hjælpe med at tilføje fleksibilitet til Europas nuværende elnet, og skal i den forbindelse stræbe efter at maksimere brugen af variable vedvarende energikilder, gennem lagring af overskydende elektrisk energi, varme eller kulde ved hjælp af bygningers termiske inerti. Dette skal ske ved at estimere den termiske inerti i mange forskellige bygninger, analysere på den indsamlede data og dernæst undersøge hvordan vi i fremtiden bedre kan udnytte inertien i bygninger.

 

Inseros rolle i projektet er at udvikle den forretningsmodel som omfatter projektet og derudover skal Insero også udvikle og levere den aggregator der skal kunne præsentere den indsamlede data fra bygningerne, sådan at det er muligt at reagere og tilpasse varmen efter de løbende resultater fra projektet.

 

FAKTA OM PROJEKTET 

  • I projektet skal Insero samarbejde med små og mellemstore virksomheder fra United Kingdom, Schweiz, Spanien, Tjekkiet, Grækenland og Belgien.
  • Projektet kører fra den 1. november 2016 og 48 måneder frem.
  • Projektet er en del af Horizon 2020.