Alle projekter - Uddannelse

Få overblik over alle vores investeringer inden for uddannelse

2017

Forskningens Døgn
Årlig landsdækkende videnskabsfestival.


Horsens Statsskole
Tilskud til udstyr i faget geovidenskab.


VIA University College
Samarbejde mellem VIA UC, Industrimuset, Insero Engineering Lab, og Region Midtjylland om Minecraft baseret undervisning i geologi og jordforureninger.


Projekt ”Samspil”
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at skabe motivation for læring inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag.


Lærerkonferencen ”Ud af Boksen”
Årlig konference for undervisere inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag.

 

Legater – Studietur til Boston
Legater til unge lærlinge, elever og studerende på ungdomsuddannelserne i lokalområdet. Legatet er en fælles studierejse til Boston, Massachusetts USA for alle legatmodtagerne.


Vejlefjordskolen
Udstyr til opbygning af undervisning i E-sport som valgfag i efterskole og grundskole.


Løsning Skole
Klassesæt af Flybrix til drone fremstilling.

 

Øster Snede Skole

Lego WeDo 2.0 klassesæt.


Engineer the future
Transport af elever og lærere fra Insero Horsens’ lokalområde til det tværfaglige ungeevent “Future Climate” i Aarhus.

 

2016

 

Vejlefjordskolen

Udstyr til oprettelse af IT- og Teknologilinje på efterskolen.

 

Daginstitutionen Midtby

Kolonihavehus omdannes til et naturvidenskabeligt science center.

 

Bæredygtig Bevidsthed

Øget bevidsthed om genanvendelse af materialer gennem en kreativ workshop.

 

Hulvej Skole

Naturfagligt udstyr til nyt naturfagslokale.

 

Løsning Skole

Klassesæt LEGO WeDo 2.0.

 

Lærerkonferencen ’Ud af Boksen’

Den årlige lærerkonference blev holdt for undervisere inden for de tekniskenaturvidenskabelige fag.

 

Summer Science Camp 2016-2018

Årlig sommer camp for naturfaginteresserede børn i udskolingen.

 

 Legater – studietur til Boston

Legater til unge lærlinge, elever og studerende på ungdomsuddannelserne i lokalområdet. I 2016 lød legatet på en fælles studierejse til Boston, Massachusetts USA for alle legatmodtagerne.

 

 

 

2015

 

Horsens statsskole
Skolen har en vision om at være regionens naturvidenskabelige fyrtårn på det gymnasiale område og har derfor ansøgt om – og fået bevilliget – midler til anskaffelse af naturvidenskabeligt eksperimentelt udstyr, der kan hjælpe dem og deres elever med at nå dette mål.

 

Phd stipendiat – Crowdfunding

Projektet bidrage til at udvikle funding- og investeringsstrategier som kan skabe fremgang for danske virksomheder. Udviklingen rummer store muligheder for erhvervslivet, og projektet vil medvirke til at give virksomhederne og deres investorer det bedst mulige udgangspunkt for at skabe grobund for en stærk, vækstorienteret udvikling.

 

Summer Science Camp 2016-2018
Tilbyder interesserede og engagererede 12-16 årige unge en unik mulighed for at fordybe sig i teknisk-naturvidenskabelige emner – langt ud over hvad der normalt er muligt i den daglige undervisning. Denne investering bygger videre på de tidligere års positive erfaringer fra Summer Science Camp.

 

Klimatopmøde i børnehøjde
Bidrag til lokale læreres deltagelse ved klimatopmøde målrettet undervisere i grundskolens 4.-7. klassetrin, specielt inden for dansk og natur/teknik.

 

Øster Snede Skole
Nyt LEGO Education udstyr, som gør det muligt for eleverne at få hands-on erfaring i natur- og teknologiundervisningen.

 

More2Math
23 sæt More2Math til Løsning Skole, så skolen fremover kan tilføre matematikundervisning en teknisk og hands-on dimension.

 

EV3-robotter til First Lego League
For at klæde elever og lærere endnu bedre på til det 8-ugers læringsforløb i First Lego League, har Insero Horsens investeret i 15 nye ’EV3’ LEGO Mindstorms-robotter, som skal anvendes til selve turneringen og i optakten.

 

Mini League
Mini League er en ny turnering for de ældste børnehavebørn i Horsens Kommune, hvor de i små fællesskaber skal undersøge og eksperimentere med LEGO, lave plancher samt forberede en mundtlig præsentation. Turneringen er en udløber af First Lego
League, som Insero Horsens har bidraget til af flere omgange.

 

Ingeniøruddannelsernes 100 års jubilæum
Ingeniøruddannelserne i Horsens kan i år fejre 100 års jubilæum. I den forbindelse ønsker VIA University College at udbrede kendskabet til ingeniøruddannelserne i lokalområdet. Det vil blandt andet ske gennem et Åbent Hus arrangement ved Campus Horsens d. 4. september.

 

FabLab Kirkebakkeskolen
Kirkebakkeskolen er en moderne og udviklingsorienteret folkeskole med ca. 760 elever. I samarbejde med primært Vejle Kommune, Spinderihallerne og Vejle Kommunale Ungdomsskole vil de etablere et FabLab på skolen. Det skal bidrage til at udvikle og udbrede skolens arbejde med digitale design- og fabrikationsprocesser samt styrke elevernes engineering- og entreprenørskabskompetencer lokalt, nationalt og internationalt.

 

First LEGO League
FFL har været gennemført 5 gange i Horsens – første gang i 2010. Horsens Kommune og VIA har været ansvarlige og hovedaktører, mens Insero Horsens har været hovedsponsor og stillet dommere til rådighed. I 2014 har Insero Horsens og Insero Science Academy endvidere medvirket ved en såkaldt Boot-Camp for interesserede hold af elever.
Det har været en stor succes med rigtig mange tilmeldte skoler. Insero Horsens vil derfor være hovedsponsor de næste tre år også.

 

Lærerkonferencen
Insero Horsens vil igen i år afholde lærerkonferencen Ud Af Boksen. Det er en årlig konference for undervisere inden for tekniske-naturvidenskabelige fag som matematik og IT samt innovation/iværksætteri fra folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser primært fra lokalområdet Horsens-Vejle- Hedensted.

 

Målet er at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, som tilbyder deltagerne faglig inspiration og holder dem ajour med nyeste viden. Derudover understøtter konferencen netværket blandt underviserne – på tværs af fag, niveauer, uddannelser og skoler.

 

I år vil konferencen blive afholdt på Learnmark i Horsens.

 

Talenter og legater
Insero har i en årrække uddelt legater til unge lærlinge, elever og studerende på ungdomsuddannelserne i lokalområdet. På den måde har vi anerkendt de unge, som ved hjælp af flid og gode evner har opnået særligt gode resultater inden for de naturvidenskabelige fag.

 

Samtidig har vi opbygget et netværk med de unge, således at de forhåbentligt fremover bevarer tilknytningen til lokalområdet.
I 2014 blev der samlet uddelt 36 legater fordelt på 13 skoler. Legatet har de seneste år udgjort et gavekort til indkøb af IT-udstyr efter eget ønske på kr. 10.000.

 

I år vil legaterne blive ændret til en fællesstudierejse til Boston, Massachusetts USA. Det vil styrke netværket blandt legatmodtagerne og give dem en oplevelse for livet.

2014

Forskerlinje får nye teknologier

Kirkebakkeskolen har fået bevilget tre innovative teknologier heriblandt den lille robotbold Sphero, som skal indgå i undervisningen på deres nyoprettede forskerlinje.

 

Science Class på Juelsminde Skole

Undervisningsmaterialer til ny, naturfaglig linje, som arbejder kreativt og digitalt med de naturvidenskabelige fag.

 

RaspberryPod

15 sæt RaspberryPod til Løsning Skole, så skolen fremover kan tilføre undervisningen i LEGO
Mindstorms en ny dimension.

 

eBrick House

En gruppe studerende fra VIA University College harfået tilskud til deres internationale projekt omkring energi.

 

Mobil Lab 2014-2018

Med Mobil Lab tilbyder Insero områdets skoler adgang til avancerede naturvidenskabelige værktøjer, som ikke normalt er tilgængelige. Med en ny bevilling er projektet blevet forlænget til 2018.

 

Mindstorms Stensballeskolen

Et nyt klassesæt af LEGO Mindstorms robotter, som gør det muligt for skolens elever at få hands-on erfaring i teknologiundervisningen.

 

3D-Printer til Skolen i Midten (SIM)
Insero Horsens har bevilget en 3D-printer til Skolen i Midten, så de også i fremtiden kan tilbyde eleverne den innovative undervisning.

 

Elementerne på Hornsyld Skole
Insero Horsens har bevilget midler til et udendørs undervisningsområde, hvor elementerne ild, luft, vand og jord skal danne ramme for praktisk og eksperimenterende undervisning på Hornsyld Skole.

 

Learnmark Horsens
Learnmark er ved at opføre et nyt HTX-faghus til i alt 40 mio. kroner som skal samle HTX- og HHX-uddannelserne i byen største gymnasium. Flytningen lægger grund for en relancering af HTX-uddannelsen, hvor eleverne via den nyeste teknologi, skal uddannes bedre inden for naturvidenskaben. Det skal danne grobund for forbedret erhvervsrettet talentudvikling.

 

Folkeuniversitet
Folkeuniversitet lagde i 2013 for første gang vejen forbi Horsens og Hedensted, hvor det blev til 23 foredrag med over 900 deltagere. I 2014 kan unge som ældre se frem til et større udbud af teknik- og naturvidenskabelige foredrag og kurser – uden brugerbetaling. Folkeuniversitetet, som Insero har bevilget midler til, er tilknyttet VIA University College og byder på oplægsholdere fra hele Danmark.

 

Horsens Musikskole
Horsens Musikskole har oprettet en musik-linje, der fungerer som en talentlinje for ungdomsuddannelserne. Linjen oprettes på Horsens Statsskole, som også er projektpartner.

 

Legater til dygtigere gymnasieelever
Ligesom tidligere år ønsker Insero Horsens også i år at uddele legater til dygtige lokale gymnasie- og erhvervsuddannelseselever, samt håndværkere under uddannelse.

 

Ud af boksen 2014
Insero afholder for sjette gang i år en naturvidenskabelige konference for uddannelsesfolk. Konferencen afholdes 2.-3. september i Vitus Bering Innovation Park, og programmet vil blive udarbejdet løbende for at tilpasse indholdet til de forskellige faglige niveauer og til resultaterne af folkeskolereformen.

2013

Uddannelse og iværksætteri
Nyt initiativ, der intensiverer indsatsen for uddannelse og iværksætteri blandt børn og unge. I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab- Young Enterprise - skal initiativet styrke entreprenørskabskulturen i Inseros lokalområde.

 

Læring anno 2014
Insero har bevilget efterfølgeren på sidste års succesfulde efteruddannelsesprojekt i Hedensted Kommune. Her får lærere mulighed for at udvikle digitale læringskompetencer i samarbejde med kollegaer, vejledere, og i kobling til den praktiske undervisning.

 

E-læringsklasser i Hedensted Kommune
Hedensted Kommune arbejder på at udbrede den digitale undervisning på kommunens skoler. Tidligere har Insero bevilget midler til et projekt på Glud Skole. Projektet har givet så gode resultater, at det nu udbredes på flere skoler. Insero bidrager til at videreføre projektet.

 

Eksperimentarium på Hældagerskolen
Hældagerskolen i Vejle vil skabe nye, kreative rammer for naturfagsundervisningen. Insero har bevilget midler til at indrette et eksperimentarium, der skal løfte undervisningen og give nye muligheder for innovation, kreativitet og en skabende naturfagsundervisning.

 

Projekt Samspil 2
Nu udvides Projekt Samspil med Projekt Samspil 2 som Insero Science Academy skal være udførende på. Fokus vil være på at udvikle nye samarbejdsforløb mellem skoler og virksomheder og samtidig sikre at interessen for de naturvidenskabelige fag fortsat vokser.

 

hAPPy Hackaton
Et projekt med det formål at belyse mulighederne inden for udvikling af sundhedsapps, give studerende en mulighed for at se deres kompetencer anvendt i praksis, samt at styrke relationerne mellem VIA University College og Hospitalsenheden Horsens.

 

Intelligente Materialer
I et udviklingsforløb skal grundskoleelever på 9. og 10 klasse niveau samt 1.g elever på HTX arbejde med intelligente materialer. De skal blandt andet designe og fremstille et produkt, hvor elektronik og tekstil kombineres.

 

Fremtidens Teknologi
Projekt Fremtidens Teknologi vil fokusere på robotteknologi og 3D print, for at undersøge hvordan de to forholdvis ukendte teknologier kan inddrages på forskellige uddannelsesniveauer.

 

LEGO Mindstorms
Løsning Skole har fået bevilget 10 nye sæt Minstorm-robotter, så skolen i fremtiden kan tilbyde den innovative undervisning til endnu flere klassetrin.

 

Opgradering af Mindstorms
Bråskovgård Efterskole har fået opgraderet deres LEGO Mindstorms udstyr.

 

LEGO Mindstorms HTX
LEGO Mindstorms klassesæt til en 2.g klasse på Learnmark HTX, som er mentor for en folkeskole i First Lego League.

 

Visuelt gymnasium
Billedskolen på Horsens Kunstmuseum samarbejder med Horsens Gymnasium og Horsens Kommune om en nyskabende gymnasiemodel. De etablerer en kreativ linje, hvor de studerende modtager 6 timers undervisning ugentligt inden for de kreative visuelle fag. Uddannelsen tilbyder undervisning på højt niveau i bl.a. billedkunst, mediefag, arkitektur og design sideløbende med undervisning i almene fag. Insero Horsens bevilling er en del af fondens talentpleje inden for kulturen.

 

Naturfagene Ud af Boksen Lærerkonference
Insero Horsens afholder for femte år en lærerkonference for områdets lærere. Det bliver den 3. og 4. september. Det samlede program er klar primo juni, men vi kan allerede nu afsløre, at det overordnede tema for årets konference bliver ”Energi”.

 

IUPN konference
Netværkssamarbejde mellem en række danske ingeniøruddannelser.

 

Folkeuniversitet i Horsens/Hedensted
For første gang nogensinde afholder Folkeuniversitetet i år kurser og foredrag i Horsens/Hedensted. Projektet har fået en bevilling fra Insero Horsens. Åbningsfesten for det lokale folkeuniversitet foregik på VIA UC d. 29. januar og her var stort fremmøde.

 

Talentlegater
Legater til talentfulde studenter i lokalområdet. Uddeles til 2. og 3.g elever samt til elever på erhvervsuddannelser. Efter legatoverrækkelse inviteres alle modtagere til at være med i Insero Horsens Talentnetværk.


2012

Legater til talenter
Legater til dygtige studentertalenter i lokalområdet. Uddeles både til 2. og 3.G elever. Efter legatoverrækkelse inviteres alle modtagere til at være med i Insero Horsens Talentnetværk.

 

Ud af Boksen 2012
Den årlige lærerkonference. I 2012 med temaerne innovation, teknologiudvikling og IT-didaktik.

 

Summer Science Camp 2013-15
I samarbejde med de tre kommunale ungdomsskoler afholdes en camp for børn og unge med naturfagene i centrum.

 

Forundersøgelse Innovationscenter Horsens
Indledende undersøgelse af om der er grobund for et innovationscenter i Horsens, som skal bygge bro mellem uddannelse, innovation og erhvervsliv.

 

’Hands on’ på Torstedskolen
Udstyr som solceller, mini-vindmølle og andet til skolens Klimakube, som skal udvide den praktiske dimension af undervisningen.

 

Udvikling af jordvarmesonder
Insero Horsens har bevilget et større beløb til et nyt udviklingsprojekt inden for det geotermiske område. Det er Hedensted-virksomheden GM Plast A/S der er ansvarlig for projektet, i samarbejde med VIA UC, Insero Energy, Løsning VVS og Kjærgård A/S. Projektet handler om at udvikle de traditionelle jordvarmesonder, som bruges i lodrette jordvarmeanlæg. Projektet vil teste nye materialer og designprincipper, som kan bidrage til maksimal varmeudnyttelse

 

Medier til børnehaver
Hedensted Kommune har startet et projekt, som skal kortlægge daginstitutionernes medieforbrug samt skabe en rød tråd omkring børnenes brug af IT fra børnehave til ungdomsuddannelse. Det er et stort og gennemtænkt projekt, som Insero Horsens bidrager til ved at bevilge et større beløb til interaktive tavler samt teknisk rådgivning.

 

Business Lounge på VIA
I forbindelse med VIA UC’s innovationsuge i uge 41 bevilgede Insero Horsens midler til en Business Lounge, hvor besøgende virksomheder blev præsenteret for de aktiviteter, der findes på VIA UC samt fik et førstehåndtryk af hvordan de studerende arbejder. Insero Horsens var til stede i Business Loungen.

 

Undervisning af ældre i PC
IT kursuser for ldre på Hedensted Bibliotek har været meget populære og derfor ønsker bibliotekerne, at lave et nyt kursus med ca. 30 deltagere. Til dette kursus har Insero Horsens bevilget et beløb. Formålet med kurset er at tilbyde pensionister og efterlønnere, at komme i gang med brug af egen PC, og at hjælpe dem, der allerede er kommet i gang.

 

Robotteknologi på Horsens Gymnasium
Horsens Gymnasium vil gerne give muligheden for, at de dygtigste af deres elever deltager i World Robot Olympiad. Som en del af dette tiltag har Insero Horsens bevilget, at gymnasiet nu får eget LEGO Mindstorms udstyr, hvor de tidligere har lånt af VIA UC. Det betyder desuden, at skolen nu har mulighed for at inddrage robotterne i undervisningen allerede i 1.g.

 

VOV – videnskab og virkelighed
Langmarksskolen har netop startet en ny model for undervisningen på 7.-9. årgang. Et af elementerne er, at der iværksættes tværfaglig temaundervisning opdelt i 3 spor. Et af disse spor er naturfagssporet ”VOV - videnskab og virkelighed”. Det indebærer, at klasserne får 6 lektioner ekstra. Insero Horsens bakker op om projektet med en investering.

 

LEGO Mindstorms
Insero Horsens har de sidste år investeret i LEGO Mindstorms udstyr til flere interesserede skoler i området. Nu har Hedensted Skole også vist interesse og Insero Horsens har bevilget, at skolen får eget sæt. Derudover har vi bevilget, at Hedensted kommune får endnu et sæt til fællessamlingen, som flere skoler gør flittigt brug af.

 

WeDo til Løsning Skole
Skolen har gode erfaringer med, at WeDo udstyret bidrager til en god undervisning for alle elever i 0.-2. klasse. Derfor har Insero Horsens bevilget et ekstra klassesæt, så skolen har mulighed for at anvende WeDo i grupper af 2 og 2, hvor effekten er størst.

 

OL i Robotter
Vejlefjordskolen har indført et nyt fag: Informations-teknologi. Vejlefjordskolen vil tilbyde et undervisningshold at deltage i kvalifikationen til World Robot Olympiad, som afholdes i Kuala Lumpur 9-11. november. Det er OL i at bygge og programmere robotter. Insero Horsens har bevilget, at skolen får mulighed for at købe det nødvendige robotudstyr, herunder bl.a. LEGO Mindstorms.

 

Erhvervskonference
Samspil mellem uddannelse og erhverv - Insero Horsens afholdte i 2009 en erhvervskonference, hvor erhvervsanalysen blev fremlagt og diskuteret. Resultatet har været vigtige input til den strategi, Insero Horsens investerer ud fra. For at følge op på de initiativer, der er sat i gang inden for samspil mellem uddannelse og erhvervsliv, vil Insero Horsens invitere til en ny konference i slutningen af året. Datoen og detaljerne for konferencen er endnu ikke fastlagt.

 

Dyt Båt Robot
udstilling om robotter på Danmarks Industrimuseum i Horsens. Robotudstillingen skal fortælle historien om de robotter, som er en uundværlig og integreret del af vores samfund, som gør vores liv lettere, og som rummer uanede muligheder i fremtiden.

 

Blålysscanner
Hvidlysscanner til maskiningeniøruddannelsen på VIA UC. Hvidlysscanning er en meget hurtig teknologi der kan omsætte håndmodeller til grafiske illustrationer og animationer.

 

First LEGO League i Horsens 2012-2014
Teknologiturnering for børn og unge i alderen 10-16 år. Turneringen afholdes i samarbejde med Horsens Kommune og VIA. Med bevillingen er turneringen sikret frem til 2014.

 

IPhone i ordblindeundervisning
Forbedring af undervisning for ordblinde ved at inddrage digitale muligheder. Der er bevilget midler til efteruddannelse af lærere.

 

Fremtidens naturfagslokale
Bråskovgård Efterskole, som har naturfagslinjen SuperNørd, vil etablere et bud på fremtidens naturfagslokale. Lokalet skal skabe nye muligheder for tværfaglig undervisning og kreativitet.

 

Folkeuniversitetet i Vejle
Naturvidenskabelige foredrag i Vejle.

 

LEGO Mindstorms
Klassesæt til Stenderup Skole

 

IPads til As Friskole
Til at digitalisere naturfagsundervisningen

 

Building Tomorrow
Tværfagligt projekt startet af studerende fra VIA UC


2011

Innovation Cup
En konkurrence, hvor formålet er at træne de studerende på Leanmark i kreative teknikker og skabe tværfaglig innovation.

 

LEGO Mindstorms
Klassesæt af LEGO Mindstorm education til brug i undervisningen på Horsens Statsskolesamt med henblik på at bistå med hjælp til First LEGO League. Derudover nxt-adaptorer til skolen.

 

Hedensted Energinetværk
Etablering og uddannelse af netværk for lokale virksomheder med henblik på energirenovering af bygninger, demonstrationsprojekt samt messe for lokalområdet.

 

Innovationsugen
Præmier i forbindelse med afholdelse af innovationsuge blandt ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune.

 

LEGO Mindstorms
Ekstra LEGO Mindstorms-klassesæt til Steensballeskolen med henblik på at deltage i First LEGO League.

 

LEGO Mindstorms
Klassesæt af LEGO Mindstorms til Torstedskolen for både at kunne oprette valghold og have 3-4 klasser med i First LEGO League.

 

Science-ophold
Bidrag til lokalt science-talent, som har vundet et ophold på Grønland i Sciencekonkurrence.

 

Energi- og klimarelateret undervisning
Projektet giver skoleklasser i Hedensted Kommune mulighed for at besøge Økolariet og modtage energi- og klimarelateret undervisning.

 

Mobil Lab 2 og 3
Investering i udvidelse af Mobil Lab-konceptet til tre mobile laboratorier. Mobil Lab 1 handler om datalogging. Mobil Lab 2 om fremtidens energi og Mobil Lab 3 om innovation og iværksætteri.

 

Ud Af Boksen 2012
Den årlige lærerkonference - i 2011 med temaet "Pigerne mod drengene - drengene mod pigerne".

 

Udeskolen i Skolen
Smartboard mm. til Daugård Skole til at projicere elementer op i stor størrelse til udforskning og derved bedre forståelse af naturens verden.

 

Innovationcamp på Learnmark
En 2-dages camp for 40-50 HHX- og HTX-elever om teknologidrevet innovation.

 

Naturfag med nye øjne
Udviklingsprojekt, hvor fem lokale skoler afprøver og udvikler den lokale virksomhed, Tagarnos forstørrelsessystem.

 

Legater og talentgruppe
Legater til dygtige studentertalenter i lokalområdet. Denne gang både til 2.g'ere og 3.g'ere. Efter legatoverrækkelsen inviteres alle modtagere til at være med i Energi Horsens talentnetværk.

 

LEGO Mindstorms
LEGO Mindstorms-klassesæt i Midtbyskolen med henblik på deltagelse i First LEGO League 2011.

 

Undervisning på Glud Museum
I samarbejde med Hedensted Kommune er der udviklet en ny skoletjeneste på museet, der tilbyder undervisning i historie til 0-6. klasse.

 

Lærerkurser inden for innovation og iværksætteri
Kurserne udvikles og gennemføres i tilknytning til Mobil Lab 3.

 

Summer Science Camp 2012
I samarbejde med de tre kommuners ungdomsskoler etableres en summer science camp for unge med naturfagene i centrum.

 

Innovation på Stjernevejskolen
Skolen arbejder med innovation og har i den forbindelse fået et klassesæt af LEGO Mindstorms.

 

LEGO eLAB
Klassesæt af LEGO Education eLAB til undervisning og eksperimenter i relation til vedvarende energi på Løsning Skole.

2010

Energi- og klimarelateret undervisning
Tilskud til energi og klimarelateret undervisning i forbindelse med besøg på Økolariet i Vejle.

 

First LEGO League
Afholdelse af lokal First LEGO League turnering for 48 hold i aldersgruppen 10-16 år.

 

Projekt Skovliv i børnehaver
Naturfagligt udstyr - insektsuger, mikroskop, kikkerter mv. - til skovhytte for områdets børnehaver.

 

Projekt IT-1.klasse
WeDo-sæt til at styrke IT integrationen i natur/teknik.

 

Pædagogisk Mediecenter Horsens Kommune
Vinderpris til First LEGO League

 

Planetsti
Horsens Astronomiske Forening har oprettet en planetsti med modeller af solen og de otte planeter i Solsystemet, alt skaleret i et korrekt målestoksforhold.

 

Mediehuset Mind on Media
Horsens Ungdomsskole har etableret mediehuset, som skal lære børn, unge og ældre at filme og bygge en historie op, at redigere og producere tv-indslag.

 

LEGO Mindstorms
LEGO Mindstorms skolesæt til Sct. Ibs Skole. 10 sæt til emneuge med 1.-8. klassetrin.

 

Bæredygtighed et undervisningsforløb
Udvikling af undervisningsforløb på Juelsminde Skole, hvor eleverne arbejder med problemstillinger i fht. bæredygtighed.

 

Næsen i sky
Projekt på Glud Skole med netbooks og cloud computing i indskolingen.

 

First LEGO League
På grundlag af de positive erfaringer fra First LEGO League 2010 ønsker Horsens Kommune at kunne gennemføre projektet i 2011 også.

 

Open Course Ware
Udvikling af ti virtuelle kurser og kursusmateriale inden for energieffektivitet og bæredygtigt byggeri på VIA University College.

 

Raket projekt
Projekt på Bråskovgård Efterskole om fremstilling og opsendelse af sonderaket sammen med Danish Space Challenge.

 

Young Entreprise
Teknisk Messe 2010 i Vitur Bering Innovation Park.

 

Videncatching
Horsens Biblioteks projekt hvor børnene fx skal rundt i lokalområdet til en vindmølle vha. koordinater og en GPS.

 

Iværksætter legater
To leagter til VIA University College studerende ifm. indvielse af Iværksætterhuset.

 

Ud af boksen
Årligt tilbagevendende lærerkonference for områdets naturfagslærere.

 

LEGO Mindstorms
LEGO Mindstorms klassesæt til Løsning Skole.

 

Legater og talentgruppe
Legater til dygtige studentertalenter i lokalområdet. Efter legatoverrækkelsen inviteres alle modtagere til at være med i Energi Horsens talentnetværk.

 

Eksperimentel Undervisning
Udstyr til nybygget bio-tek laboratorium på Horsens Gymnasium.

2009

VIA University College og Hedensted/Horsens Kommuner
Projekt Samspil mellem uddannelse og Erhverv

 

Talentklasse
Forløb for særlig talentklasse på Horsens Gymnasium for dygtige 9. klasses elever.

 

Eksperimenterende undervisning
Udstyr der udvikler den eksperimenterende undervisning på Torstedskolen.

 

LEGO Duplo
LEGO Duplo Teknik udstyr til 1. og 2. klasse på Stenderup Skole.

 

Young Enterprise
Teknisk Messe for 350 unge iværksættere i Vitur Bering Innovation Park i Horsens.

 

Naturvidenskab uden grænser
Udstyr og håndholdte computere til science undervisningen på Rødkilde Gymnasium.

 

Klimaundervisning
Undervisningsforløb og materiale om klima til 4.-6. klasse.

 

Naturrum
Udstyr til læringsmiljø på Langmarkskolen, med temaet klima og energi og deltagelse ved det internationale naturfagstræf.

 

Legater og talentgruppe
Legater til dygtige studentertalenter i lokalområdet. Efter legatoverrækkelsen inviteres alle modtagere til at være med i Energi Horsens talentnetværk.

 

DigiMat
Alle elever på Glud Skole fik en computer til et forsøg på at udvikle matematikundervisningen.

 

Ud Af Boksen
Lærerkonference hvor lærere bliver inspireret til eksperimenterende undervisning og danner netværk på tværs af skoler og niveauer.

 

IT i naturfag
IT-ustyr til den naturfaglige undervisning på Skolen i Midten

 

LEGO Education
LEGO Education undervisningssæt til 17 skoler i området samt fagligt netværk for lærerne.

 

Uddannelses samspil
Studerende ved VIA University College gennemfører og udvikler naturfagsundervisningen på Dagnæsskolen.

 

Naturteknik undervisning
Udstyr til at måle nedbør til 3. klasse på Engum Skole.

 

Naturfagene flytter ud
Dataopsamlingsudstyr til naturfagsundervisningen på Steensballeskolen.

 

Den digitale Højvangsskole
Alle elever i en klasse fik en computer til et forsøg med IT i undervisningen.

 

Science Medieformidling
En klimaavis lavet af elever i Horsens Kommune.

 

GeoGebra
Matematik på internettet og ny japansk inspireret undervisningsmetode i Hedensted Kommune.

 

Mobil Lab
Et mobilt laboratorium med det nyeste udstyr inden for datalogging kører rundt mellem områdets skoler.

 

Supernørd
Udstyr til Supernørd linjen på Bråskovgård Efterskole.

 

Innovationsuge
Studerende på VIA University College udtænker løsninger på virksomheders problemstillinger.

2008


Stenderup Skole
Digitalt mikroskop

 

Torstedskolen
Energihave på Torstedskolen

 

Skoler i området
LEGO Mindstorms

 

Horsens Gymnasium
Talentklasse naturvidenskab

 

Bråskovgård Efterskole
SuperNørd

 

Lokalt forskertalent
Udstyr til forskningsophold

 

Talentlegater og uddeling

 

Horsens Astronomiske Forening
Stjernekikkert til Statsskolen

As Friskole
Cykeltrailer til udeundervisning

 

Højvangsskolen
Vejrstation

 

Højvangsskolen
Interaktiv Legeplads