Engineering Lab

Engineering Lab

Engineering Lab er et landsdækkende koncept, hvor der udvikles, testes og gennemføres læringsforløb i grundskolen. Med fokus på at udvikle elevernes evner til at løse praktiske problemer, understøtter Engineering Lab anvendelsen af nye teknologier i undervisningen.

 

Danmark har behov for at flere unge vælger de tekniske og praktiske uddannelser, så vi også i fremtiden kan finde løsninger på de udfordringer vi står over for. Samtidig skal elevernes evner til at løse praktiske problemstillinger og arbejde med ny teknologi indarbejdes i den etablerede, læringsmålstyrede undervisning. Med indvielsen af Engineering Lab var Insero Horsens med til at etablere et nationalt hotspot i Horsens, hvor skoler fra hele landet kan hente inspiration, koordinering og support i forbindelse med lokale aktiviteter. Horsens Kommune valgte som de første at sende deres folkeskolelærere igennem et kompetenceudviklingsforløb med Engineering Lab, hvor de lærte at mestre de nye teknologier og bringe dem i spil i deres undervisning.

 

Siden åbningen i 2016 har mere end 300 lærere og elever besøgt Engineering Lab, hvor de er blevet udfordret i at knuse problemer ved at anvende teknologi og en god portion kreativitet.

Engineering Lab er en investering, der kommer til at gavne Danmark. Når flere unge lærer at anvende og udvikle innovative teknologier, lærer de at udvikle nye løsninger til f.eks. industrien. Dermed bidrager de til at skabe vækst i samfundet og i sidste ende nye arbejdspladser. Engineering Lab er således også et vigtigt bidrag til at sikre den fortsatte udvikling af fremtidens arbejdsmarked både i vores lokalområde og i Danmark som helhed.

Peter Sørensen, borgmester i Horsens ved indvielsen af Engineering Lab