HTX = Muligheder2

"Med donationen fra Insero er det muligt at lave eksempelvis prototyper eller bioteknologiske undersøgelser, som er helt uhørt præcise"

HTX = Muligheder

Insero Horsens ønsker at fremme interessen og uddannelsen inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag i lokalområdet. Det gør vi ved at investere i store og små projekter i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Nye teknologier gøres tilgængelige

Learnmark Horsens har bygget et nyt HTX-faghus, som skal øge interessen for science og naturvidenskab – både hos eleverne men også hos den bredere befolkning. Imidlertid gør bygningen det ikke alene.

 

Kvaliteten af det nye initiativ skal måles på de aktiviteter og tilbud, som er til rådighed i bygningen.

 

Insero Horsens har investeret i fire innovative teknologier, som skal indgå i den nye satsning – en 3D-printer, en laserskærer, en HPLC og en robot. Formålet med teknologierne er, at give eleverne en hands-on fornemmelse af, hvad det vil sige at have en ny teknologi inden for rækkevidde og kunne simulere virkeligheden og fremtiden.

 

Det nye HTX-faghus og de nye teknologier vil være tilgængelige for alle naturvidenskabeligt interesserede i lokalområdet efter skoletid.

Vi har med donationen fra Insero formået at få gjort den nyeste teknologi til en del af elevernes hverdag. Teknologierne er placeret meget tæt på eleverne i HTX-faghuset, så de kan indgå i den daglige undervisning, og så eleverne får et naturligt forhold til at lade teknologierne indgå i deres projekter

Forklarer Hans Hønborg Jensen, Sekretariatschef ved Learnmark i Horsens.