Legatrejsen

Rejselegat til naturfaglige talenter

Hvert år deler Insero Horsens sammen med Familien Hede Nielsens Fond legater ud til lokalområdets største naturvidenskabelige talenter. Legaterne tilfalder elever, som har klaret sig særligt godt inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag, og legatmodtagerne har endvidere udmærket sig ved at være særligt nytænkende, konstruktive og ikke mindst gode studiekammerater.

 

De seneste år har rejselegatet budt på en tur til universitetsbyen Boston for at give inspiration til fremtidige uddannelsesforløb og karriere. På turen er der blandt andet arrangeret besøg hos en række ikoniske uddannelsesinstitutioner, herunder Harvard, MIT og Tufts University.

 

Ud over turen til Boston bliver alle legatmodtagerne desuden medlem af en særlig talentgruppe, som Insero Horsens har oprettet. Gennem gruppen, der både tæller nuværende og tidligere legatmodtagere, er der mulighed for at pleje netværk samt mødes med andre ligesindede unge mennesker.

 

Helhedsfokus på uddannelse

Legatuddelingen er et led i Insero Horsens store indsats på uddannelsesområdet, hvor ambitionen er at vække børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og medvirke til, at flere uddanner sig inden for de naturvidenskabelige fag i fremtiden. Ambitionen realiseres ved at udvikle, teste og inddrage nye koncepter i undervisningen og ved at skabe motivation for læring ved at arbejde problembaseret.

 

Herunder kan du se en video fra Legatrejsen 2018.