Ph.d. om energipæle

Ph.d. om energipæle - udnyttelse af jordens ressourcer

Energipæle udnytter jordens ressourcer til at skabe energi ved hjælp af jordvarmeteknologi. Teknologien kan bidrage til at nedsætte CO2 udledningen, øge beskæftigelsen i lokalområdet og øge gevinsten ved andre grønne teknologier. Energipæle systemet fravælges dog ofte, fordi der ikke er udarbejdet forskningsresultater, som kan redegøre for systemets indvirkning på pælens bæreevne og effektivitet.

 

Kommercialisering af energipæle systemet

I samarbejde med Centrum Pæle A/S, Aalborg Universitet og VIA University College, etablerer Insero Horsens en erhvervs-PhD, som skal udvikle og kommercialisere energipæle systemet, så det kan komme samfundet til gavn.

 

Hvordan yder den?
Hovedformålet med Ph.d. projektet er at undersøge danske energipæle systemers ydelse og strukturelle adfærd, og samtidig udvikle metoder til bestemmelse af den termiske ydelse. Forskningen fokuserer på at undersøge den strukturelle adfærd af jordpæles grænseflader og de mulige implikationer som sæsonvariationer kan medføre. 

 

Projektet skal bidrage til at realisere det danske mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Vi har igennem flere forsknings- og udviklingsprojekter oplevet at potentialet i energipæle er stort. Med et nyt ph.d.-projekt kan vi nu tage forskningen skridtet videre.

Lotte Thøgersen, Uddannelses- og Forskningschef for VIA Engineering.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Centrum Pæle A/S, Aalborg Universitet og VIA University College er partnere i projektet.
  • Ph.d. projektet løber fra februar 2015 til udgangen af 2018

Vil du vide mere?

Har du brug for information omkring, hvordan du søger kapital hos os, eller sparring om, hvorvidt dit projekt ligger inden for vores fokusområde? Så ring til os på 70 26 37 48, send en mail på kontakt@insero.com eller brug kontaktformularen herunder, så vender vi tilbage hurtigst muligt.