Ph.d.-projekt om innovationsprocesser i virksomheder

Ph.d.-projekt om innovationsprocesser i virksomheder

Alle medarbejdere er en vigtig kilde til innovation, fordi de ofte har et stort detalje-kendskab om virksomheden, dens arbejdsprocesser, produkter og services. Derfor har de ofte gode idéer til nye produkter eller optimering og nytænkning af de processer, der foregår i virksomhederne.

 

En digitaliseret idekasse

Det konkrete mål med ph.d. projektet er, at undersøge, hvordan virksomheder kan forbedre udnyttelsen af den viden, som medarbejderne har. Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at virksomheder opfordrer deres medarbejdere til at sætte deres viden og kompetencer i spil med hjælp af en online idéplatform, der er åben og tilgængelig for alle medarbejdere.

 

Projektet skal give svar på hvilke barrierer, der kan være for nogle medarbejdere i at deltage i åbne innovationsprocesser, men også hvad der motiverer medarbejderne til at bidrage til virksomhedens innovationsprocesser.

 

Insero støtter aktivt forskning

Insero Horsens glæder sig over, at der er dygtige forskere i lokalområdet. Vi vil gerne bidrage til den fortsatte forskning og en større forskningshøjde, hvilket også er grunden til at vi bakker op om dette projekt.

Fakta om projektet

  • Insero Horsens har investeret 300.000 kr. i ph.d.-projektet
  • Ph.d.-projektet udarbejdes af Helle Eksesen Gode, Adjunkt på VIAs Marketing Management-uddannelse
  • Ph.d.-projektet løber fra 2015 til 2019