Projekter fra 2008 til nu

Få overblik over alle vores investeringer inden for forskning og udviklingsprojekter

2017

Scale-Up Denmark
Landsdækkende acceleratorprogram i partnerskab med SE Next Step, CLEAN, Sønderborg Vækstråd og Accelerace.

 

2016

Insero Software

Virtual Reality Lab.

 

Scale-up Denmark

Landsdækkende accelerator program i partnerskab med SE Next Step, CLEAN, Sønderborg Vækstråd og Accelerace.

 

Dataopsamlingsplatform

Udvikling og anvendelse af IT teknologier, der understøttes af forsknings- og udviklingsprojekterne EcoGrid 2.0 og SABINA.

 

2015

Test af kompositmaterialer
VIA University College udvikler i et nyt projekt en ny type testmaskine til kompositmaterialer. Testmaskinen skal bruges til at visualisere og eftervise teorier omkring brudmekanik og udmattelse på VIA University College Horsens for kommende studerende inden for faststofmekanik, maskinelementer med videre.

 

Ph.d. i Open Innovation på interne sociale medier
Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvorfor og hvordan medarbejdere i virksomheder kommunikerer og deltager i open innovation communities på interne sociale medier. Projektet tager afsæt i en empirisk analyse af medarbejderdeltagelse i open innovation communities på interne sociale medier i flere udvalgte lokale og nationale virksomheder, herunder LEGO, Horsens Kommune, Miralix m.fl.

2014

CIPED
Formålet med CIPED (Compact Intelligent Powerful Electric Drivetrain for EVs) er at udvikle en InWheel drivlinje til el-, hybrid- og brændselscellebiler. CIPED er et samarbejde mellem ECOmove, Eltronic, Johnson Controls, Future Electric, Aalborg Universitet og Insero E-Mobility, hvor sidstnævnte varetager projektledelsen. Projektet er foruden Insero støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program og EUDP.

 

Smart Mobile Probes
Insero Business Services har igangsat et udviklingsprojekt som skal udvikle og markedsmodne en digital brugerinddragelsesløsning kaldet Smart Mobile Probes. Smart Mobile Probes er en brugerinddragelsesmetode, der kombinerer design og antropologi og giver unik feedback til virksomheder og uerkendte behov. Løsningen kører på en mobil platform styret af et stykke bagvedliggende software. Et af de første skridt i projektet er at få lavet en teknisk proof-of-concept.

 

Erhvervs-Ph.d. – kompositmaterialer
I samarbejde med Insero Horsens, etablerer VIA University College en erhvervs-PhD, som skal udvikle analytiske og numeriske tilgange til at evaluere udmattelses- og brudstyrken for laminerede kompositter.

 

Erhvervs-Ph.d. – Energipæle
I samarbejde med Centrum Pæle A/S, Aalborg Universitet og VIA University College, etablerer Insero Horsens en erhvervs-PhD, som skal udvikle og kommercialisere energipæle systemet, så det kan komme samfundet til gavn.

 

European Venture Contest
Insero var vært for den internationale konkurrence European Venture Contest med temaet energi. Over 100 investorer og iværksættere var samlet i Vitus Bering Innovation Park.


2013

Fremtek – fremtidens teknologi i skolen
Forskningsprojekt, der tester robotteknologi og 3D-print for at undersøge, hvordan de to forholdsvis ukendte teknologier kan inddrages i undervisningen på forskellige uddannelsesniveauer.

 

Dansk Produktions Univers
Bidrag til foreningen bag Dansk Produktions Univers – et udviklingsmiljø i Hedensted, som skal styre dansk produktion.

 

Energi og Byggeri
Nyt initiativ, der skal styrke det lokale erhvervslivs kompetencer og forretningsmuligheder inden for energirenovering.

 

Energy Together
Kortlægning af energisystemet - Udviklingsprojekt, der systematiserer og visualiserer det tekniske energisystem, energisektoren og rammerne for beslutningerne i energisektoren.

 

Erhvervs-ph.d om innovation
I samarbejde med Syddansk Universitet etableres en erhvervs-ph.d., der skal undersøge, hvordan iværksættere og virksomheders evne til at skabe innovation og succes kan styrkes.

 

Rullende Innovation
Pilotprojekt, som har til formål at løse konkrete forretningsmæssige udfordringer for lokale virksomheder ved hjælp at eksperter fra Hedensted Erhverv, VIA University College, Business Horsens og Insero Science Academy. Projektet er Gurli & Hans Engell Friis’ fond.

 

European Venture Contest i Horsens
Insero var vært for den internationale konkurrence European Venture Contest med temaet energi. Over 100 investorer og iværksættere var samlet i Vitus Bering Innovation Park.

 

Elektrificeringen af Endelave-færgen
En analyse af de mulige tekniske løsninger i forbindelse med en elektrificering af Endelave færgeoverfarten.

 

Prøv1elbil brobygning
Afslutningen og optimering af projekt Prøv1elbil – et udviklingsprojekt, hvor almindelige familier testede elbiler i deres hverdag.

 

Energirenoveringsstrategi
Demonstrationsprojekt, hvor VIA University College, Horsens kommune og de almene boligforeninger energirenoverer den almene boligsektor.

 

Energi konference
Insero var vært ved en konference om finansiering af nye energiteknologier, hvor omkring 125 beslutningstagere delto, herunder EUDP og DI.

 

Energy Day
Sponsorat af præmier til InnoAward – En innovationskonkurrence for studerende inden for energieffektivisering og intelligente energisystemer.

 

Den gode ide på TV2
Innovationsprojekt, hvor en jury af fagfolk i samarbejde med Go Morgen Danmark på TV” ledte efter Danmarks bedste ide. Finalisterne deltog senree i en opfølgningsdag i Vitus Bering Innovations Park med Insero som vært.

 

2012

Dansk Produktions Univers i Hedensted
Sammen med Hedensted Kommune og Realdania har Insero besluttet sig for at etablere et selskab, der skal afklare potentialet for Dansk Produktions Univers. Samtidig vil selskabet gennemføre aktiviteter og søge partnerskaber. Modellen minder derfor også om måden Insero, CASA og Lysholdt Erhverv startede Green Tech Center på. 

 

Insero Live Lab
Demonstrationsprojekt i tilknytning til EU-projektet FINESCE. 25 huse i lokalområdet kobles sammen som et mini-Smart Grid med nyeste teknologi.

 

Prøv1elcykel
Demonstrationsprojekt hvor Hedensted Kommune lader interesserede borgere teste elcykler i 1-2 måneder.

 

Udvikling af jordvarmesonder
Udviklingsprojekt som tester materialer i forbindelse med jordvarmesonder i lodrette jordvarmeboringer. Gennemføres af GM Plast A/S i samarbejde med VIA UC, Insero Energy, Løsning VVS og Kjærgård A/S.

 

European Venture Contest i Horsens
Insero var vært for den internationale konkurrence European Venture Contest inden for temaet energi. Over 100 investorer og iværksættere samledes i Vitus Bering Innovation Park.

 

Fjernvarme Østjylland
Forundersøgelse af lokalområdets fjernvarmeselskaber og forberedelse til et Smart Cities EU.

 

Modular Energy Carrier concept (MECc)
Et projekt initieret af ECOmove, Insero E-Mobility og Serenergy. Hovedformålet med MECc projektet er at udvikle en ren, simpel og konkurrencedygtig rækkeviddeforlænger til elbiler baseret på biomethanol brændselsceller som energikilder.

 

Mobilitet i landdistrikter
Demonstrationsprojekt, Prøv1elcykel, som skal vise alternative muligheder for transport i landdistrikterne. Hedensted Kommune vil lade interesserede borgere teste elcykler i en tidsperiode på 1-2 måneder.

 

Energipæle i demonstrationsprojekt
I forbindelse med udvidelse af centralrenseanlæg opføres to nye procestanke.Tankene skal pælefunderes pga. jordbundsforholdene. Dette har givet anledning til et demonstrationsprojekt for jordvarme ved Horsens Vand, baseret på energioptag fra de nye funderingspæle.

 

Dansk Produktions Univers
Forstudie om Dansk Produktions Univers. For at sikre udvikling vil Hedensted Kommune etablere DPU, som skal gentænke produktion og blive knudepunkt for etablering og udvikling af produktion i Danmark.

 

Sunwell - lagring af solenergi
Forskningsprojekt der tager udgangspunkt i Sunwell-systemet, som giver mulighed for at opmagasinere solens energi i jorden, for senere at kunne hente den op igen, når behovet melder sig, fx. om vinteren.


2011

Kombineret energilager og jordvarmeoptager
Projekt, der undersøger mulighederne for at kombinere indvinding af jordvarme med et vandbaseret varmelager, for at lave et komplet vedvarende energisystem.

 

Ph.d.-projekt om uddannelse og erhvervsudvikling
Projekt, som skal analyserer det lokale uddannelsesniveau og erhvervsliv for at skabe yderligere viden om hvilke tiltag og hvilke metoder, der fremmer en positiv regional erhvervsudvikling.

 

Fælles transmissionsnet
De lokale fjernvarmeværker undersøger mulighederne for et fælles transmissionsnet, osm sikrer, at forskellige VE-teknologier kan udbygges på det samlede net. Målet er et større EU-finansieret projekt.

 

Ph.d.-prosumer-perspektiv
Udvikling af metoder til at prognosticere forbrug, produktion og lagring af energi samt databehandling til styring af beslutningsprocessen om køb/salg/lagring af energi hos den enkelte "prosumer".

 

Netværksindsats overfor iværksættere
Indsats overfor iværksættere for at øge antallet af ansøgninger. Herunder netværksarrangementer, forbedret muligheder på hjemmeside samt profilering.

 

2010

Udvikling af intelligent el-måler
Projekt, der står for udvikling af intelligent styring med henblik på optimering af hhv. energiforbrug og energiproduktion.

 

2009

Green Tech Center
Analyse og beslutningsgrundlag for etablering af energiklynge i Vejle Nord i samarbejde med Lysholt Erhverv

 

Varmepumper
Forsknings- og udviklingsprojekt til at udvikle integrationen mellem varmepumper og lodrette jordvarmeboringer.

 

Jordvarmeboringer
Gennemførelse af lodrette jordvarmeboringer på VIA