Sunwell

SUNWELL - LAGRING AF SOLENS VARME

Behovet for lagring af vedvarende energikilder er højaktuelt. N.K. Knudsen fra Hedensted udviklede allerede i begyndelsen af 1980’erne en teknologi som kan opmagasinere solens energi i jorden, for senere at kunne hente den op igen, når behovet melder sig. På grund af fokus på naturgas og vindmøller i 80’erne og 90’erne blev solbrøndteknologien aldrig kommercialiseret.

 

Test af virkningsgraden 

I et demonstrationsprojekt opstiller, tester og dokumenterer VIA University College, DRIAS, Hedensted VVS, IC Electric, Hedensted og Tørring Kommune virkningsgraden, energibalancen og økonomien i solbrøndteknologien.

Varmelagring i solbrønd

Med solbrønden kan overskydende varme fra solfangere lagres i jorden via slanger med vand. På dage, hvor solfangerne ikke producerer energi, kan den oplagrede varme ledes tilbage til huset og bruges som varmetilførsel via en varmepumpe.

 

Insero har bidraget med kapital til udstyr, dataopsamling og montering af solbrøndeanlægget samt til analyse af dataene og beregning af energiproduktionen og varmetabet ved en lagring. Det skal give et realistisk bud på udgifter og forrentning i forbindelse med etableringen af solbrønde.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Insero Energy, VIA University College og Hedensted Kommune er partnere i projektet.
  • Hedensted VVS og IC Electric driver i dag selskabet Sunwell som arbejder på at kommercialisere teknologien.
  • Sunwell er installeret i tre levende laboratorier – Green Tech Center i Vejle, Insero Live Lab og på Børne- og Familiehuset i Hornsyld.

Vil du vide mere?

Har du brug for information omkring, hvordan du søger kapital hos os, eller sparring om, hvorvidt dit projekt ligger inden for vores fokusområde? Så ring til os på 70 26 37 48, send en mail på kontakt@insero.com eller brug kontaktformularen herunder, så vender vi tilbage hurtigst muligt.