Året der gik i Insero 2017

Året der gik i Insero 2017

Insero har i 2017 fortsat forfulgt en ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi, hvilket har resulteret i et øget aktivitetsniveau på tværs af koncernen såvel som en stigende omsætning i Insero selskaberne.

 

”Vi kan se tilbage på et 2017, hvor omfanget af kommercielle såvel som forsknings- og udviklingsaktiviteter er øget på tværs af koncernen. Vi oplever samtidig en koncernomsætning, som for tiende år i træk er stigende”, udtaler Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør i Insero Horsens.

 

Datterselskabet Best Green har i 2017 med en række nye private- og offentlige nærvarmeinstallationer etableret sig som en relevant aktør inden for den danske energibranche. Særligt på Lolland/Falster har Best Green vundet indpas med omtrent 100 nærvarmeinstallationer alene i 2017. Det har resulteret i en samlet CO2 besparelse på 1.500 tons C02. Derudover har datterselskabet TADAA! i 2017 rundet over 15.000 foretagende bookinger fordelt på selskabets 53 delebiler.

 

Modervirksomheden Insero Horsens ventureaktiviteter har i 2017 samlet set udviklet sig med både positive og negative resultater til følge – som det er forventeligt for denne type risikovillige investeringer. Særligt lukningen af EmaZys Technologies, som udviklede en teknologi til overvågning og optimering af solcelleanlæg, påvirker regnskabet i en negativ retning.

 

Årets samlede resultat udgør således -24,9 mio. kr., hvilket er under det forventede.

 

”Vi har store ambitioner for vores forretningsområder og er ambitiøse i forhold til de investeringer vi foretager os. Vi har i 2017 således flere forretningsområder som på trods af en stigende omsætning ikke har formået at løfte bundlinjen til det forventede niveau, og må samtidig registrere flere tab forbundet med vores ventureaktiviteter. Samlet set må det betegnes som mindre tilfredsstillende”, udtaler Kim Søgård Kristensen.

 

10 år siden opstart

Udgangen af 2017 markerer samtidig, at det er 10 år siden Insero Horsens blev etableret. Siden da har fokus været på at skabe bæredygtig vækst og varig udvikling inden for energi og IT. Gennem en dedikeret indsats, hvor viden, uddannelse, erhvervsliv og lokalområde tænkes samlet har Insero Horsens gennem de seneste 10 år arbejdet på flere fronter og med mange aktiviteter.

 

”Vi har investeret 109 mio. kr. i lokale initiativer inden for sport, kultur og uddannelse, som har bidraget til at udvikle områdets tiltrækningskraft. Vi har vist vejen i forhold til at udvikle fremtidens teknologier og forretningsmodeller og ladet lokale borgere teste dem i deres hverdag. I samarbejde med stærke lokale aktører har vi løftet det naturfaglige niveau i lokalområdet, så vi også i fremtiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft og den nyeste viden”, udtaler Ulrik Kragh, bestyrelsesformand i Insero Horsens og fortsætter:

 

”Vi ser nu frem mod den næste udviklingsfase i Insero, hvor den oparbejdede viden fra forsknings- og udviklingsprojekter og de udviklede produkter og forretningsmodeller skal kommercialiseres”.

 

Siden etableringen af Insero Horsens i 2008 er egenkapitalen blevet forøget fra omtrent 500 mio. kr. til 568 mio. kr.

 

Repræsentantskabsmøde

Modervirksomheden Insero Horsens, som står bag Insero koncernen, afholdte d. 24. april det årlige ordinære repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet for 2017 blev godkendt. På repræsentantskabsmødet var der desuden valg til bestyrelsen i Insero Horsens. Her blev Carsten Jul Christensen, Jørgen Brønd og Ole Kramer genvalgt. Ulrik Kragh og Peter Sven Sørensen fortsætter som hhv. formand og næstformand.