200 lærere og pædagoger tænker undervisningen ud af boksen

200 lærere og pædagoger tænker undervisningen ud af boksen

Tirsdag den 3. september løb konferencen ’Naturfagene ud af Boksen’ af stablen, hvor lærere og pædagoger fra hele området mødtes for at nørde nye teknologier og undervisningsmetoder.

 

3D-print af knogleled, FN’s verdensmål, ’byg-selv-tårne’ og fremtidens mad med melorme og larver var bare nogle af de aktiviteter, som gav inspiration til undervisningen, da Insero Horsens bød mere end 200 lærere og pædagoger velkommen til Naturfagene ud af Boksen den 3. september på Learnmark Horsens. Her var halvdelen af områdets skoler og repræsentanter fra Horsens, Hedensted og Vejle Kommune mødt op for at lade sig inspirere til det kommende skoleår. 

 

”Det er enormt inspirerende at arbejde sammen med så mange naturfagslærere og få mulighed for at sparre omkring de udfordringer, vi har i dagligdagen. Jeg har blandt andet fået ideer til, hvordan vi kan arbejde mere tværfagligt med engineering, så de kompetencer, som eleverne normalvis kun får i naturfag også udvikles i andre fag,” fortæller Bente Bennetzen, underviser på Løsning Skole og kulturvejleder ved Det pædagogiske læringscenter (PLC).

 

Fokus på Engineering

I år havde konferencen særligt fokus på ’engineering’ som undervisningsmetode, hvor deltagerne kunne lære, hvordan man motiverer børn og unge til at udvikle egne løsninger på problemer inden for fx klima, miljø, transport mm. Det skete i samarbejde med det nationale program Engineering i skolen.

 

”Der var en fantastisk interesse for engineering som undervisningsmetode fra lokale lærere på konferencen. Forhåbentlig bringer de engineering-metoden ind i klasseværelset allerede i det kommende skoleår og inspirerer eleverne til at bruge naturfagene til at udvikle deres egne teknologiske løsninger. Når eleverne oplever, at de kan bruge naturfagene til noget konkret, øger det ofte deres motivation for faget,” siger Ghita Wolf Andreasen, direktør i Engineering i skolen.

 

Nationale kræfter til området

Engineering i skolen er en del af Danmarks teknologiske alliance, Engineering the Future, som har til formål at sikre den teknologiske dannelse blandt børn og unge. Insero Horsens, som samarbejder med Engineering i skolen på flere områder, er glade for, at stærke nationale kræfter nu også ser til Naturfagene ud af Boksen, for at formidle ny viden inden for det naturvidenskabelige område.

 

”Vi har en ambition om at styrke interessen for og kvaliteten af den naturvidenskabelige undervisning i området. Derfor er det en fornøjelse at se, at vi år efter år samler langt over 100 naturfagslærere fra de lokale skoler, men også stærke nationale kræfter, som netop ser konferencen som en platform til at udbrede nye initiativer og viden inden for de naturvidenskabelige fag," fortæller Hanne Blume, Bestyrelsesformand for Insero Horsens. 

 

Traditionen tro var programmet fyldt med spændende workshops inden for engineering, naturvidenskab, teknologi og entreprenørskab. Her blev nye eksperimenter og undervisningsmetoder afprøvet for efterfølgende at blive introduceret for børn og unge i klasselokalerne. Ud over workshops bød dagen også på inspirationsoplæg af de anerkendte naturvidenskabsmænd, Peter Hald og Morten D. D. Hansen.

 

Årlig inspirationskilde til områdets skoler

Flere lærere har gentagende gange været med på konferencen og får hvert år hands-on erfaringer med nye teknologier og læringsmetoder, som kan implementeres i undervisningen. Flere end hver 5. af årets deltagere var også med i 2018 og faktisk har flere af deltagerne været med helt fra start, da Insero Horsens for første gang slog dørene op til Naturfagene ud af Boksen i 2008. For områdets skoler er konferencen således blevet til en årlig inspirationskilde, som tænkes ind i planlægningen af det nye skoleår.

 

”Jeg har været med helt fra start og vender tilbage år efter år, dels fordi at det er en mulighed for at følge med i, hvad der sker på naturfagsområdet, dels fordi at det giver mig mulighed for at få hænderne i noget praksis. I dag har jeg eksempelvis arbejdet med fremtidens mad, hvor jeg har lavet daddelkugler med buffalolarver. Det er en øvelse, som er helt oplagt for eleverne på 9. årgang, hvor vi har fokus på bæredygtig produktion,” fortæller Birgitte Søe, underviser og naturfagsvejleder på Stensballe Skolen.

 

11 år med naturvidenskabelig inspiration

Lige siden Insero Horsens blev etableret for 11 år siden, har konferencen hvert år været en del af Insero Horsens’ proaktive indsats på uddannelsesområdet. Gennem aktiviteter og investeringer i lokalområdet arbejder Insero Horsens for at vække børns og unges interesse inden for naturvidenskab og teknologi, hvilket i sidste ende skal medvirke til, at flere uddanner sig inden for de videnskabelige fag i fremtiden.

 

Det sagde lærerne