26 lokale naturfaglige talenter modtager rejselegat

26 lokale naturfaglige talenter modtager rejselegat

 

Sammen med Familien Hede Nielsens Fond hyldede Insero Horsens tirsdag d. 28. august en række talentfulde og ambitiøse studerende fra uddannelser i lokalområdet. Det skete ved den årlige legatoverrækkelse på Horsens Kunstmuseum, og de unge talenter kan nu glæde sig til en spændende og inspirerende studietur til Boston.

Hvert år deler Insero Horsens sammen med Familien Hede Nielsens Fond legater ud til lokalområdets største naturvidenskabelige talenter. Legaterne tilfalder elever, som har klaret sig særligt godt inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag, og legatmodtagerne har endvidere udmærket sig ved at være særligt nytænkende, konstruktive og ikke mindst gode studiekammerater.

 

I år har i alt 26 talentfulde elever fra de lokale gymnasier og erhvervsskoler modtaget et legat, som består af en spændende og inspirerende studietur til universitetsbyen Boston i efterårsferien. På turen er der blandt andet arrangeret besøg hos en række ikoniske uddannelsesinstitutioner, herunder Harvard, MIT og Tufts University.

 

"Legatrejsen har hidtil været en kæmpe oplevelse for vores legatmodtagere, og vi har derfor valgt at gentage succesen. De 26 legatmodtagere kan se frem til en inspirerende tur til universitetsbyen Boston med besøg hos både skoler og virksomheder. Her får de unge talenter indblik i, hvordan verdens skarpeste hjerner studerer og arbejder, og det kan forhåbentlig være med til at inspirere dem i forhold til deres egne valg af karriere og videreuddannelse”, forklarer bestyrelsesformand i Insero Horsens, Ulrik Kragh.

 

Helhedsfokus på uddannelse

 Legatuddelingen er et led i Insero Horsens’ store indsats på uddannelsesområdet, hvor ambitionen er at vække børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og medvirke til, at flere uddanner sig inden for de naturvidenskabelige fag i fremtiden. Ambitionen realiseres ved at udvikle, teste og inddrage nye koncepter i undervisningen og ved at skabe motivation for læring ved at arbejde problembaseret.

 

Ud over legatuddelingen er redskaberne bl.a. science camps, der udfordrer unge til at tænke nye teknologier ind i praktiske løsninger samt en årlig konference, der fokuserer på at give undervisere og pædagoger praktiske redskaber til at bringe nye teknologier og nye læringsmetoder i spil.

 

Legatuddeling 2018


Spændte legatmodtagere

 Efter legatoverrækkelsen var der masser af snak og grin blandt de unge mennesker, og det var tydeligt, at alle glædede sig til den forestående studietur.

 

"At få mulighed for at se alle de ting, som f.eks. Harvard University og MIT, som man normalt kun ser på film – det er lidt en drøm der bliver til virkelighed”, siger Christoffer Nikolai Mathiassen, fra Tørring Gymnasium.

 

Ud over turen til Boston bliver alle legatmodtagerne desuden medlem af en særlig talentgruppe, som Insero Horsens har oprettet. Gennem gruppen, der både tæller nuværende og tidligere legatmodtagere, er der mulighed for at pleje netværk samt mødes med andre ligesindede unge mennesker.