Best Green direktør i bestyrelsen for Intelligent Energi

Best Green direktør i bestyrelsen for Intelligent Energi 

Direktør i Inseros datterselskab Best Green, Simon Steen Bak Kristensen, blev den 31. januar valgt ind i bestyrelsen for Intelligent Energi, hvor han fremadrettet skal sætte sit præg på branchefællesskabet med viden om fremtidens intelligente og grønne energisystem.

 

IEnergi, som hører under Dansk Energi, arbejder for at gøre Danmark førende indenfor udviklingen af et intelligent energisystem, der giver danskerne sikker og grøn energi til konkurrencedygtig pris. En af forudsætningerne for at opnå dette, er at man bliver endnu bedre til at balancere den stigende mængde fluktuerende energiproduktion fra vind og sol med forbrugssiden.

 

Her ser Simon Steen Bak Kristensen, direktør for Inseros datterselskab Best Green, frem til at bidrage med sin erfaring i at bringe nye forretningsmodeller til markedet, som imødekommer de barrierer og muligheder et intelligent energisystem skaber:

 

Som CEO i en ny energivirksomhed med en ny forretningsmodel, er jeg er stødt på mange barrierer i Danmark. iEnergi har spillet en afgørende rolle i forhold til at få ryddet en række af dem af vejen og åbnet op for mulighederne. iEnergi skal også fremadrettet spille en afgørende rolle som ”fødselshjælper” for nye virksomheder i energisektoren”.

 

Ekspert i at styre varmepumper intelligent

Et skridt på vejen mod det intelligente energisystem er at indføre dynamiske nettariffer, som giver private forbrugere og virksomheder mulighed for at tilpasse deres strømforbrug mere fleksibelt – det er flere netselskaber nu begyndt på. En forudsætning er dog at kunne styre sit forbrug intelligent efter elprissignalerne. Best Green er eksperter i at styre store varmepumper intelligent, så de producerer varmen, når strømmen er billigst og ikke i spidslasttimerne.

 

Blandt andet af den grund blev direktør Simon Steen Bak Kristensen valgt ind i bestyrelsen i Intelligent Energi, hvor han fremadrettet skal bidrage med sin viden om fremtidens intelligente og grønne energisystem.
Insero arbejder for at udvikle nye forretningsmodeller og intelligente løsninger inden for bæredygtig omstilling. Netop det formål er Best Green med til at løfte på varmeområdet og er derfor med til at skabe et stærkt udgangspunkt for samme udvikling på andre områder.

 

Samler alle forsyningsarter

Tilsammen repræsenterer medlemmerne af bestyrelsen alle forsyningsarter, kommercielle aktører i elmarkedet og en række centrale teknologileverandører. Den reflekterer således branchefællesskabets fokus på det samspil mellem infrastrukturerne og kommercielle aktører, som er forudsætningen for at fremme integration på tværs af forsyningsarter, fleksibilitet i energianvendelsen og forretningsudvikling til gavn for kunderne.

 

Læs mere på IEnergis hjemmeside her.