Fagområderne inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag spiller en stor rolle for fremtidens vækst og samfundsudvikling. Det er derfor nødvendigt at skabe de rette omgivelser på skoler og uddannelsesinstitutioner, som kan motivere eleverne og øge deres interesse for fagene.

 

Nye rammer på Hældagerskolen
Hældagerskolen har forbedret deres undervisning med et eksperimentarium for at give nye muligheder for innovation, kreativitet og en skabende undervisning på tværs af naturfagene. Insero Horsens har derfor investeret i en række undervisningsmaterialer- og værktøjer, som støtter op om undervisningen og giver skolens elever en oplevelse af sammenhængen mellem naturfagene.


Nye teknologier udfordrer eleverne
Med iPads kan eleverne dokumentere projekter og forsøg og bearbejde deres viden med film, fotos og rapporter.

 

Nye LEGO undervisningsmaterialer sætter fokus på kreativitet og skabertræng i undervisningen. Eleverne arbejder bl.a. med simple programmeringsprocesser og kan teste deres løsninger baseret på rigtig robotteknologi. På denne måde er de et skridt foran i den digitaliserede verden, de senere skal være en del af i erhvervslivet.

 

Digitale magnet- og kemicensorer, der kan forbindes til alle digitale platforme, giver eleverne mulighed for at udføre forsøg og samle data. Samtidig er formplast og andre prototypematerialer med til at skabe rammerne om elevernes kreative udfoldelser og give dem lyst til at springe ud som opfindere og entreprenører.