Fra Ph.D. studerende til projektleder

Fra Ph.D. studerende til projektleder

Best Green har for nyligt ansat Carolina Carmo som projektleder. Carolina Carmo har de sidste tre år afviklet et Ph.D. speciale i varmepumper i Insero, og skal i fremtiden bidrage til at udvikle og styrke Best Greens forretningsmodel.


Det Insero-ejede Best Green har for nyligt ansat Carolina Carmo, som fremover skal bidrage til at videreudvikle Best Greens forretning som projektleder. Carolina Carmo er på trods af sin nye stilling et velkendt ansigt i Insero koncernen, da hun de seneste tre år har arbejdet på sit Ph.D. projekt i Insero.


Carolina Carmo har i sit Ph.D. projekt specialiseret sig i hvordan husstandes forsyningssystemer kan forbedres gennem en udvidelse af varmepumpers fleksibilitet. Resultaterne herfra bruges aktivt i Best Green, og hun skal i fremtiden bidrage med den viden hun besidder inden for varmepumper og dens fleksibilitet, og derved være med til at udvikle og styrke Best Greens energiløsninger og forretningsmodel.


Hos Insero forsker, udvikler og skaber vi konstant ny viden, og bruger denne viden til at styrke og udvikle vores forretning, så vi kan tilbyde den mest optimale løsning til vores kunder.


Læs mere om muligheder indenfor Ph.D. projekter hos Insero her.