Gennembrud i fleksibelt elforbrug med EcoGrid 2.0

Gennembrud i fleksibelt elforbrug med EcoGrid 2.0

Forskningsprojektet EcoGrid 2.0 viser, at en tredjedel af husstandes elforbrug kan flyttes til tidspunkter, hvor elnettet er mindre belastet. Dermed baner projektets resultater nu vejen for fremtidens fleksible elforbrug.

 

I mere end to år har Insero i samarbejde med en række partnere testet fremtidens fleksible elforbrug på Bornholm. Projektet, EcoGrid 2.0, har sammenkoblet el-radiatorer og varmepumper i omkring 800 huse, som projektet kan styre. Efter andet vinterhalvårs afslutning i 2017 kan projektet nu rapportere, at det er muligt at flytte mindst 30 procent af testhusenes elforbrug.

 

I en fremtid, hvor el bliver produceret af vindmøller og andre vedvarende energikilder, betyder det, at projektet har vist vejen til at mindske belastningen på elnettet og dermed tage højde for den svingende elproduktion, som karakteriserer vedvarende energi. Det giver forbrugerne mulighed for aktivt at skrue ned for elforbruget og flytte det til perioder, hvor der produceres mere el.

 

Aggregatorer balancerer elnettet

Som partner i projektet står Insero sammen med IBM for selve reguleringen af elforbruget og fungerer dermed som aggregatorer, der gør det muligt at styre husstandenes elforbrug, så det matcher efterspørgslen og priserne på elmarkedet.

 

”For Insero er EcoGrid 2.0 et naturligt resultat af de forsknings- og udviklingsprojekter, vi har arbejdet på gennem de sidste 10 år. Det ligger i vores DNA at forene bæredygtighed, økonomi og komfort i banebrydende løsninger, der forandrer verden, forklarer Henrik Poulsen, direktør i Insero A/S og uddyber; ”Aggregatoren vil spille en afgørende rolle i udnyttelsen af vedvarende energi i energisystemet.”

 

Igennem de sidste to varmesæsoner, har Insero som de første foretaget tests op imod energimarkedet og har demonstreret, at det er muligt at tilbyde fleksibilitet til markedet, når behovet opstår. Det vil sige, at hvis vindproduktionen eksempelvis er lav, kan aggregatoren placere et bud på markedet, som tilbyder en vis mængde kWh til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Hvis buddet vindes, kan aggregatoren efterfølgende reducere elforbruget fra de styrede varmeapparater som aftalt. Fundamentet for en aggregator, som kan styre fremtidens elforbrug og skabe balance i elsystemet, er dermed grundlagt.

 

Fleksibelt elforbrug uden gener

Forsøgene i projektet viser, at det gennem styrebokse er muligt at slukke og tænde for el-radiatorerne og varmepumperne i de 800 huse på samme tid. Samtidig viser tests på el-radiatorerne foretaget af Insero, at det er muligt at øge elforbruget ved at øge varmeproduktionen i tilfælde, hvor der er overproduktion af energi.

 

Det betyder, at det nu er teknisk muligt at tidsforskyde husstandes elforbrug i varmeapparaterne, så forbrugerne kan spare penge på elregningen ved for eksempel at slukke for elforbruget i de timer, hvor prisen er højest. Samtidig kan varmeapparaterne hjælpe elforsyningen med at indpasse mere grøn energi og balancere elnettet.

 

”Forsøgene har vist, at den gennemsnitlige temperatur i husene kun faldt med 0,5 grad i den tid, apparaterne var slukkede. Da de blev tændt igen, kom temperaturen hurtigt op på normalen – alt sammen uden at genere husejerne, der ikke mærkede ændringen,” fortæller Henrik Poulsen og fortsætter: ”Med resultaterne fra EcoGrid 2.0 demonstrerer vi for første gang i Danmark, at en aggregator kan bidrage til at skabe balance i el-systemet. Og det vel og mærke uden, at forbrugerne kan mærke en reduceret komfort.”

 

Følg med i projektets resultater

På hjemmesiden ElectricityBaseline kan interesserede løbende følge med i resultater fra projektet. Grafen herunder viser for eksempel, at markedet den 2. marts kl. 13:00 – 13:30 (UTC) har haft et udbud om at reducere belastningen på nettet i tidsrummet 14:00 – 16:00 (UTC). Insero, som har vundet buddet, leverer denne service ved at skrue ned for temperaturen i el-radiatorerne og reducere forbruget med 80 kWh. Reduktionen er efterfulgt af en rebound på 40 kWh, som er en kortvarig effektpeak forårsaget af et temperaturfald i bygningerne, som el-radiatorerne nu skal ’indhente’. Grafen er derfor et eksempel på et reduceret elforbrug på et givent tidspunkt for at imødekomme markedets behov.

 

undefined

 

 

Varmepumper i Jylland indgår i projektet

Ud over varmepumper og el-radiatorer på Bornholm tester projektet også styring af varmepumper i Horsens, Skanderborg og Samsø Kommune. 15 større hybrid varmepumpeanlæg, som er installeret på skoler og sundhedscentre, indgår i projektet og bidrager dermed til udviklingen af den model, som skal bane vejen for et fleksibelt elforbrug. Varmepumperne er leveret af Inseros datterselskab Best Green, som er frontløber inden for intelligent styring af varmepumper.

 

”Resultaterne fra Bornholm viser, at vi på parcelhusniveau kan bidrage væsentligt til, at elforbruget matcher produktionen i elsystemet og dermed skabe bedre balance. En meget stor del af forbruget i Danmark sker på større anlæg. Hvis vi skal opfylde regeringens mål om 50% vedvarende energi i 2030 og 100% i 2050, så skal størstedelen af forbrugerne, uanset type, kunne agere lige så fleksibelt som på Bornholm. Det viser vi vejen til med EcoGrid 2.0 og de store anlæg,” fortæller Simon Steen Bak Kristensen, direktør i Best Green.

 

undefined

 

Hybridanlæggene, som Best Green leverer til projektet, gør det tilmed muligt at yde endnu større fleksibilitet end hidtil. Med disse er det muligt helt at slukke for elforbruget over længere tid og gå over til gas, når belastningen af elnettet er på sit højeste. Ved at kunne gå over til gas falder rumtemperaturen ikke med risiko for at gå på kompromis med forbrugerens komfortønsker - uanset hvor lang tid elsystemet er overbelastet og har brug for en reduktion i det samlede elforbrug.

 

Mindre CO2-udledning med EcoGrid 2.0

Foruden at styre apparaterne efter økonomi og sikre et lavere elforbrug, så har aggregatorerne, Insero og IBM, udvidet projektets muligheder og tilføjet en grøn dimension. Det betyder, at de bornholmske kunder nu også kan vælge at stile efter det lavest mulige klimaaftryk og dermed udlede mindre CO2.

 

Fleksibel energi er en fordel

Formålet med EcoGrid 2.0-projektet er at skabe en model, der kan flytte forbrugernes energiforbrug fra tidspunkter, hvor energien er dyrest, de såkaldte spidsbelastningstimer, til tidspunkter, hvor den er billigst. På den måde bliver vindenergien udnyttet mest optimalt.

 

Netop forbrugerens fleksibilitet er altafgørende for, at fremtidens fleksible energisystem, som er baseret på vedvarende energikilder, kan fungere. De vedvarende energikilder er fluktuerende, hvilket betyder, at forbrugerne må tilpasse energiforbruget i bygningerne i henhold til udsvingene i elproduktionen.

 

EcoGrid 2.0, der er støttet af den statslige EUDP-pulje, slutter i 2019, men projektets partnere regner med, at resultaterne vil have en lang levetid.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Budget: DKK 98 millioner samt støtte fra Energistyrelsens EUDP-ordning på DKK 49 millioner.
  • Projektperiode: 2016-2019
  • Partnere: Dansk Energi, DTU, Bornholms Energi & Forsyning, IBM, Insero, Uptime-IT, Krukow, CBS og 2+1