Innovationsforløb

Vil du skrive SRP/SOP i innovation?

Fra idé til bæredygtigt produkt – lokalt tværfagligt innovationsforløb for 3.g’ere

Overvejer du at lave dit studieretningsprojekt (SRP/SOP) med innovation som metode? Eller vil du bare blive klogere på hvad innovation er? Så deltag i et intensivt innovationsforløb for lokale gymnasieelever på tværs af STX, HHX og HTX som en del af din individuelle studietid i 3.g.

 

Forløbet ruster dig til at indtænke innovation som metode i SRP/SOP (studieretningsprojektet) senere på skoleåret, men det vil også give dig kompetencer inden for innovation generelt samt styrke din faglighed, fordi du skal trække på viden fra forskellige fag for at løse den udfordring, som du skal arbejde med. 

 

Det skal du arbejde med

Omdrejningspunktet for innovationsforløbet er en udfordring inden for bæredygtighed, som du skal arbejde med i en gruppe sammen med andre. Undervejs vil du få kendskab til hvordan studerende, forskere og iværksættere fra VIA og Compas beskæftiger sig med FN’s 17 Verdensmål og cirkulær økonomi, og den viden skal du bringe i anvendelse, når du løser udfordringen.

 

SRP med innovation

Som hovedregel indgår der tre trin i et studieretningsprojekt med innovation, og de trin arbejder du med i forløbet:  

 1. Undersøg et problem 
 2. Lav et innovativt løsningsforslag 
 3. Vurdér det innovative løsningsforslag

Hvad får du? 

Du får afprøvet at deltage i et innovationsforløb, og det betyder, at du i forløbet vil komme til at arbejde med:

 

 • idégenering
 • idéudvælgelse
 • prototyping
 • brugerinddragelse
 • test og præsentationsteknik/pitch
 • refleksion over processen
 • vurdering af innovationshøjden

Tidsplan 

 

Fredag d. 13. nov. kl. 13-17: Opstartsbesøg på Compas i Hedensted med oplæg om innovation og cirkulær økonomi med en ung iværksætter, samt ”ryst sammen” og deltagerpræsentation. 

Lørdag d. 14. nov. kl. 10-16: Innovationsproces i Inseros Engineeering Lab i Horsens, oplæg fra lektor og sparring med iværksættere fra VIA.

Torsdag d. 19. nov. kl. 10-16 (ekstra dag): Deltagelse i Idékonkurrencen Danish Entrepreneurship Award i Fredericia for dem, der har lyst.

Fredag d. 20. nov. kl. 12-18: Der arbejdes videre med idéerne og pitch, efterfulgt af evaluering og pizza i Engineering Lab i Horsens.

 

(Der arrangeres så vidt muligt samkørsel til de forskellige lokationer.)

Tilmelding

 

Innovationsforløbet er for gymnasieelever i Horsens, Hedensted og Vejle Kommune og der er plads til 25 deltagere, som udvælges ud fra en motiveret ansøgning – skal du være én af de heldige? Send en kort ansøgning senest d. 18. september (½-1 A4 side) med følgende:

 

 • Kort præsentation af dig selv
 • Din motivation for at deltage
 • Hvilken studieretning du er på

 

Senest d. 1. oktober får du svar på, om du er udvalgt til at deltage samt yderligere info om innovationsforløbet.

 

Hvem står bag?

Innovationsforløbet arrangeres af Insero Horsens i samarbejde med Compas og VIA. De gennemgående facilitatorer i forløbet er erfarne konsulenter fra Insero Education. Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til Sine Bjerre Martinussen på sima@insero.com.

 

COVID 19 

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for afholdelse af arrangementer og sørger derfor for, at der er rig mulighed for at spritte af og vaske hænder undervejs. Derudover har vi stort fokus på rengøring og afstand mellem deltagerne.