Insero fortsætter kursen mod vækst

Insero fortsætter kursen mod vækst

Hos Insero koncernen blev 2016 året, hvor den samlede omsætning steg med over 40%, Insero blev udvalgt som partner til det nationale Scale-Up Denmark initiativ og aktivitetsniveauet steg markant i alle Insero selskaberne. Det bidrager til en solid fremgang i et samlet resultat, som er bedre end det forventede.

 

2016 var året hvor vores aktivitetsniveau steg markant på tværs af Insero koncernen. Det har bidraget til, at vores koncernomsætning er øget fra 60,5 mio. kr. i 2015 til 86,6 mio. kr. i 2016”, fortæller Mogens Vig Pedersen, administrerende direktør i Insero.

 

Årets samlede resultat i Insero blev væsentlig bedre end forventet og landede på 78 mio. kr.

 

På baggrund af et resultat, som samlet set er væsentlig bedre end forventet, betegnes årets resultat som tilfredsstillende. Det betyder at vi fortsætter vores ambitiøse vækst- og udviklingsstrategi i 2017 og fortsat investerer i vækst”, siger Ulrik Kragh, bestyrelsesformand i Insero.

 

Insero udvalgt til nationalt initiativ
Insero blev i 2016 udvalgt til at være en del af det nationale initiativ Scale-up Denmark, hvor Insero sammen med danske og internationale investorer, veletablerede virksomheder og førende universiteter skal coache og accelerere virksomheder henover de næste tre år.

 

Ud over at hjælpe flere opstartsvirksomheder med at folde sit potentiale ud, ser Insero Scale-up Denmark initiativet som en enestående mulighed for at opbygge ny indsigt i, hvad der skaber succes blandt opstartsvirksomheder samt skabe endnu mere udvikling inden for energiområdet igennem nye partnerskaber”, uddyber Mogens Vig Pedersen.

 

Fremdrift i Insero selskaber
Selskabet Insero Software har leveret et system til de polske lufthavnsmyndigheder, som giver dem et komplet overblik over trafik i polsk luftrum. Sammen med projekter på Island og Irland har det givet Insero Software en eksportandel på ca. 30% af omsætningen og selskabet fortsætter sin ambition om at vækste internationalt.

 

De nyere Insero-ejede selskaber – Best Green og TADAA! – har i 2016 ligeledes oplevet et øget aktivitetsniveau. TADAA! rullede de første delebiler ud til boligforeninger i 2016 og har oplevet en markant interesse i konceptet. Desuden er der nu åbnet op i udvalgte områder, så kvarterer rundt om boligforeninger har adgang – bl.a. har hele Horsens adgang til TADAA! delebiler.

 

Best Green indgik i 2016 en større aftale med Horsens Kommune, som skal sænke CO2-udledningen med 20% på tværs af alle kommunens egne bygninger. Herudover blev Best Green udvalgt blandt 5 virksomheder til at modtage en støtteordning fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som skal være med til at yderligere udbrede nærvarme i Danmark, hvilket har medført en markant interesse for Best Green.

 

Vi har med Best Green bygget en forretningsmodel, som gør det fordelagtigt at skrotte oliefyret og få en bæredygtig varmeløsning. Støtteordningen fra ministeriet er uden tvivl med til at sætte yderligere skub i udbredelsen af bæredygtige varmeløsninger i Danmark”, siger Mogens Vig Pedersen.


Repræsentantskabsmøde
Modervirksomheden Insero Horsens, som står bag Insero koncernen, afholdte 25. april det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. Her blev Inseros regnskab godkendt. På repræsentantskabsmødet var der desuden valg til bestyrelsen. Her blev Ulrik Kragh, Peter Sven Sørensen, Marianne Kjerkegaard Kristensen og Assia Zouaoui genvalgt. Ulrik Kragh og Peter Sven Sørensen fortsætter som hhv. formand og næstformand.

 

Læs mere i årsrapporten for 2016 som findes her.

 

Fakta og nøgletal
• 86,6 mio. kr. i omsætning for Insero koncernen.
• 599 mio. kr. i egenkapital.
• 8,9 mio. kr. investeret i uddannelse, forskning og almene initiativer.
• 14,4 mio. kr. syndikeret kapital i forsknings- og udviklingsprojekter