Insero Horsens investerer i lokalt selskab

Insero Horsens investerer i lokalt selskab

Insero Horsens investerer i lokalt selskab

Den lokale forening Insero Horsens investerer i HYDRIVE – en ung virksomhed fra Hedensted. Med investeringen åbnes der op for yderligere udbredelse af HYDRIVEs løsning til bæredygtig rens af benzin- og dieselmotorer. En løsning med vækstpotentiale i Danmark og uden for landets grænser.

 

Foreningen Insero Horsens arbejder for at skabe vækst og udvikling inden for energi og IT i lokalområdet, som er området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde, ved blandt andet at investere i innovative virksomheder. Den ambition bidrager en investering i HYDRIVE til at opfylde.

 

”Vi har i det forgangne år taget vigtige skridt på vejen mod mere lønsom forretning. Vi arbejder med en lav risikoprofil, hvor 95% af kapitalen er placeret i værdipapirer og ejendomme. Med en forholdsvis lille investering opnår vi en betydelig ejerandel i en lokal virksomhed, som har potentiale til at skabe vækst og udvikling,” udtaler bestyrelsesformand i Insero Horsens, Hanne Blume.

 

Reducerer udledning af skadelige partikler fra brændselsmotorer

HYDRIVE, som har hovedkontor i Hedensted, tilbyder udstyr til bæredygtig rens af forbrændingsmotorer, der reducerer den skadelige udledning fra benzin- og dieselbiler. Med en investering fra Insero Horsens, kan virksomheden sætte yderligere skub i udbredelsen af en bæredygtig løsning.

 

”Siden stiftelsen i 2016 har HYDRIVE formået at etablere sig som first mover på det danske marked for bæredygtig rens af brændselsmotorer med en voksende kundebase og en skalerbar forretningsmodel. Selskabet er godt på vej mod at levere et positivt driftsresultat. Vi har forventninger til at selskabet vil vækste og bidrage positivt til Insero Horsens portefølje”, siger Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør i Insero Horsens.

 

HYDRIVEs løsning foregår ved brug af brint og uden brug af kemikalier. Dele af den skadelige sod i motoren, der opstår i alle fossile forbrændingssystemer, fjernes hermed. Det betyder, at forbrændingsmotoren efter en rens udleder færre skadelige partikler. Det betyder samtidig også, at forbrændingsmotoren bliver mere effektiv.

 

Stort potentiale for udbredelse til andre lande

Langt størstedelen af transporten på det europæiske marked dækkes i dag af køretøjer drevet af fossile brændstoffer. Særligt den tunge transport, som lastbiler og skibe, foregår stort set udelukkende med benzin og diesel. Potentialet for udbredelse af HYDRIVEs løsning er derfor stort.

 

”Vi er allerede i dag godt i gang på det danske marked, hvor over 150 værksteder og dækcentre tilbyder HYDRIVE rens. Med denne kapitaltilførsel fra Insero Horsens har vi mulighed for i højere grad at forfølge vores vækstambitioner og ekspandere til nye markeder. Derudover får vi en stærk medejer ombord, som kan hjælpe os med at professionalisere vores forretning. Jeg ser meget frem til samarbejdet”, siger direktør i HYDRIVE, Uffe Lauge Jensen.

 

Ud over Danmark er HYDRIVE til stede på det svenske og sydafrikanske marked.

 

Fakta

  • Med investeringen opnår Insero Horsens en ejerandel på 51% af HYDRIVE ApS
  • Udover HYDRIVE har Insero Horsens ejerandele i følgende selskaber: Trusted A/S, Green Tech Group A/S OpenTeleHealth ApS, Tagarno A/S, RushFiles A/S, Best Green A/S, TADAA A/S, Insero A/S og Insero Air Traffic Solutions A/S.