Insero Horsens leverer stærkt økonomisk resultat for 2021

Insero Horsens leverer stærkt økonomisk resultat for 2021

Foreningen Insero Horsens kan præsentere et overskud for 2021 på 29 mio. kr. og et positivt resultat før finansielle poster på 2 mio. kr., hvilket er det bedste driftsresultat i foreningens historie. Der er ligeledes bevilget 8 mio. kr. til lokale projekter og aktiviteter.

 

I et år, hvor COVID-19 nok engang har præget aktiviteterne, lykkedes det foreningen at lande et resultat, som modsvarede forventningerne ved årets begyndelse.

 

”Jeg er oprigtig stolt af, at vi i 2021 for første gang siden stiftelsen af Insero Horsens i 2008 kan præsentere et positivt resultat før finansielle poster samt et overskud på 29 mio. kr. Det er på flere måder kulminationen på flere års hårdt arbejde for at skabe bæredygtig og rentabel vækst”, siger Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør i Insero Horsens.

 

Resultatet før afskrivninger blev 14 mio. kr. mens resultatet før finansielle poster endte på 2 mio. kr. Foreningen kunne samtidig præsentere et overskud på 29 mio. kr., som er en markant forbedring i forhold til 2020, hvor resultatet viste et underskud på 13 mio. kr.

 

Fra turnaround til positiv drift

Siden 2018 har Insero Horsens været i en turnaround proces for at skabe bæredygtig og rentabel vækst. Det har medført fokusering og trimning af alle aktiviteter og engagementer.

 

”Vi har skærpet det kommercielle fokus i alle porteføljeselskaber i forhold til kunder og markeder med vækst i omsætning og profitabilitet til følge. Vores portefølje af virksomheder leverer nu kontinuerligt et positivt driftsresultat og vi har en effektiv organisation med fuld fokus på værdiskabelse i forhold til foreningens formål”, siger Kim Søgård Kristensen.

 

Den positive udvikling siden 2018 betyder, at Insero Horsens i begyndelsen af 2022 kunne præsentere en ny strategisk retning baseret på foreningens formål.

 

”Vi har skabt et stærkt grundlag for fremtidig lokal værdiskabelse og det helt rette grundlag for en ny strategisk retning for Insero Horsens. Her vil vi i endnu højere grad yde et betydende bidrag til bæredygtig vækst og udvikling, der styrker lokalområdets kompetencer og attraktivitet”, siger Hanne Blume, bestyrelsesformand i Insero Horsens.

 

Som en del af den nye strategiske retning har foreningen en ambition om at bakke op om lokale aktiviteter og projekter for op til 10 mio. kr. årligt.

 

Bevillinger til lokale projekter

I 2021 har Insero Horsens støttet 50 lokale projekter og aktiviteter for samlet 7,0 mio. kr. Foreningen har samtidig bidraget til at holde hånden under 13 forenings- og kulturtilbud, som har været direkte påvirket af COVID-19, med bevillinger for 1,3 mio. kr.

 

”Jeg er stolt af, at vi i Insero Horsens har kunnet bidrage til så mange fantastiske lokale projekter og aktiviteter. Fra inspirerende sports- og kulturtilbud til nytænkende naturfagslæring i skolerne og innovation i øjenhøjde. Jeg er samtidig taknemmelig for, at vi har kunnet give en hjælpende hånd til de foreninger og klubber, som var ekstra ramt af COVID-19 i 2021”, siger Hanne Blume.

 

Bevillingerne i 2021 er blandt andet gået til akustiktæpper til Vestsalen på FÆNGSLET, sommeropera på Endelave, udstyr til nyt tenniseksperimentarium i Vejle og en aktivitetspark i Stouby.

 

Samlet har foreningen bakket op om 834 projekter siden stiftelsen i 2008.

 

Forventninger til fremtiden

I 2022 forventer Insero Horsens at fastholde og udbygge den positive udvikling i de økonomiske nøgletal med et forbedret driftsresultat.

 

”Vi forventer i 2022 at udbygge den positive udvikling i de økonomiske nøgletal med et forbedret driftsresultat ved at fastholde det kommercielle fokus i alle forretningsenheder med et mindre positivt resultat før finansielle poster til følge”, slutter Kim Søgård Kristensen.

 

Repræsentantskabsmøde afholdt

Foreningen Insero Horsens afholdt d. 27. april det årlige repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt. På repræsentantskabsmødet var der samtidig valg til bestyrelsen, hvor Majken Lorensen, Carsten Jul Christensen og Allan Rasmussen blev valgt til bestyrelsen. Jørgen Brønd stillede ikke op til genvalg. Hanne Blume og Ulrik Kragh fortsætter som formand og næstformand for bestyrelsen.

 

Fakta og nøgletal

  • 95 mio. kr. i omsætning
  • 14 mio. kr. i resultat før afskrivninger (EBITDA)
  • 2 mio. kr. i resultat af ordinær drift (EBIT)
  • 29 mio. kr. i årsresultat efter minoritetsinteressernes andel
  • 8 mio. kr. bevilget til 63 lokale projekter, hvoraf 1 mio. kr. og 13 bevillinger som del af COVID-19 pulje

Læs mere i den fulde årsrapport her.