Insero som vært for europæisk møde i SABINA-projektet

Insero som vært for europæisk møde i SABINA-projektet

Som led i arbejdet med at udvikle effektive grønne løsninger var Insero vært for alle 25 partnere i det europæiske Horizon 2020-projekt, SABINA, i Horsens den 7.-9. november 2017.

 

SABINA er et forsknings- og innovationsprojekt på tværs af Europa. Formålet med projektet er at udvikle nye teknologier, der kan skabe et effektivt og miljøvenligt samspil mellem behovet for elektricitet og bygningers overskydende energi – også kaldet den termiske inerti. SABINA arbejder på dette ved hjælp af aggregatorer, der afgiver fleksibel og balancerende services til elnettet.

 

Projektets partnere mødes to gange årligt, og på den måde når samtlige deltagere at være vært. Denne gang var turen kommet til Danmark og Insero, hvilket glæder Team Lead for Software Solutions i Insero, Frederik Johansen:

Vi har set meget frem til at være vært for SABINA-projektgruppen og få muligheden for at vise både Horsens og Green Tech Center i Vejle frem. Desuden har vi glæder os til at facilitere en masse gode diskussioner omkring det arbejde, der venter os."

 

Formålet med at samle alle partnerne er derfor at få et overblik over, hvor langt de enkelte arbejdsgrupper er nået og holde hinanden opdateret på, hvilke opgaver der venter i fremtiden. 

 

Projektmøderne og de forskellige workshops gav partnerne mulighed for at mødes ansigt til ansigt og blive opdateret på den nyeste udvikling på diverse områder samt at planlægge det fremtidige arbejde. Den første dag var særligt produktiv med mange tekniske samtaler, som vil hjælpe vores arbejde med at udvikle SABINA til en økonomisk holdbar model, der, i fremtiden, kan implementeres på tværs af Europa,” fortalte projektkoordinator, James Sharman. 

 

Insero bidrager med viden og erfaring

Inseros rolle i SABINA-projektet er at udvikle en aggregator, som vil sikre, at informationerne mellem testsite og de avancerede matematiske modeller bliver udvekslet. Desuden udarbejder Insero forretningsmodeller, så de løsninger, som SABINA-projektet udarbejder, kan bruges i praksis. Insero bidrager også med testsites (to offentlige skoler i Horsens og Green Tech Center i Vejle), som deltagerne blandt andet skal besøge under deres ophold i Horsens.

 

Workshop til fremtidens løsninger

For første gang siden SABINA-projektets start i 2016 bliver mødet mellem partnerne desuden rundet af med en workshop, der er er arrangeret af IT-Forum. Her skal deltagerne diskutere, hvordan en forretningsmodel baseret på resultaterne af SABINA-projektet kan tilpasses forskellige lande og dermed skabe nye muligheder.

Læs mere om SABINA-projektet her.

 

Fakta om projektet

• SABINA er en forkortelse for SmArt BI-directional multi eNergy gAteway.
• I projektet skal Insero samarbejde med små og mellemstore virksomheder fra Storbritannien, Schweiz, Spanien, Tjekkiet, Grækenland og Belgien.
• Projektet startede den 1. november 2016 og løber 48 måneder frem.
• Projektet har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og udviklingsprogram under tilskudsbevilling n°731211, projekt SABINA.