Insero tilpasser organisation

Insero tilpasser organisation

Efter ti år med vækst i omsætning og medarbejdere tilpasser Insero nu organisationen, så den er gearet til fremtidig, lønsom vækst.

 

Gennem 10 år har Insero afprøvet, testet og demonstreret en række initiativer inden for bæredygtig energi og IT og skabt resultater og ny viden i processen. Nu indledes den næste fase, hvor fokus er på bæredygtig og lønsom vækst.

 

”Vi har gennem de seneste ti år løftet vores toplinje og tiltrukket dygtige vidensmedarbejdere til organisationen. Vi er nu på vej ind i den næste fase, hvor fokus bliver at skabe vækst ved at videreudvikle vores produktportefølje og ved at identificere de markeder, hvor vores ydelser efterspørges og sælges på kommercielle vilkår”, siger Kim Søgård, administrerende direktør i Insero.

 

Derfor fokuserer Insero nu ressourcerne og strukturen i forhold til prioriteringer, aktiviteter, processer og faglige kompetencer.

 

”Datterselskaberne Best Green, Insero Air Traffic Solutions og TADAA! vil fortsat og i endnu højere grad fokusere på at få kommerciel succes i forhold til kunder og marked med vækst i omsætning og profitabilitet. Derudover kommer vi fremadrettet til at fokusere og styrke vores kompetencer inden for digitalisering af energi. Det betyder, at kommercielle aktiviteter inden for bl.a. kommunikation og e-mobilitet vil blive udfaset”, siger Kim Søgård.

 

Fortsat skabe fremtidens bæredygtige løsninger

Insero vil fortsat investere i at udvikle, afprøve og implementere nye energiteknologiske løsninger gennem partnerskaber og danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter – på en måde så det direkte understøtter forretningen. Det betyder, at de nuværende forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ikke understøtter forretningen, vil blive afviklet over tid.

 

”Insero har opbygget en styrkeposition i at udvikle nye løsninger gennem forsknings- og udviklingsprojekter. Den styrkeposition vil vi i fremtiden udnytte i forhold til at skabe kommerciel forretning,” siger Kim Søgård.

 

Fokuserer ressourcerne lokalt i Horsens og Vejle

Siden begyndelsen i 2008 har Insero haft en stærk tilstedeværelse i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde, hvor særligt udviklingsparkerne Green Tech Center i Vejle og Vitus Bering Innovation Park i Horsens har ageret spydspids. Det fokus bevares fremadrettet.

 

”Vi fokuserer vores ressourcer på at være lokalt tilstede i Vejle og Horsens, hvor vi har en stærk hjemmebane. Den hjemmebane vil vi udvikle, så vi på den længere bane kan udnytte den til at vinde uden for områdets grænser”, siger Kim Søgård. Det betyder samtidig at Insero lukker afdelingen i hovedstadsområdet, hvor enkelte medarbejdere har haft kontor.

 

Tilpasningen af organisationen betyder, at Insero siger farvel til dygtige medarbejdere, der har været med til at skabe fremdrift og fremtidige løsninger. Alle berørte medarbejdere er blevet orienteret.