Inseros administrerende direktør, Mogens Vig Pedersen giver stafetten videre.

Inseros administrerende direktør, Mogens Vig Pedersen giver stafetten videre.

 

Efter 10 års intensiv indsats med opbygning af Insero koncernen giver direktør Mogens Vig Pedersen nu stafetten videre. Bestyrelsen for Insero Horsens og Mogens Vig Pedersen har sammen forberedt et direktørskifte, så en ny direktør er på plads i løbet af nogle få uger.

 

”Mogens Vig Pedersen har på fornem vis realiseret de strategiske målsætninger, med at skabe en stærk teknologikoncern indenfor venture investeringer, rådgivning, udviklingsprojekter og spin out forretninger”, udtaler Ulrik Kragh, bestyrelsesformand for Insero og forsætter,

 

”Inseros bestyrelse er taknemmelig for det professionelle stykke arbejde, som Mogens Vig Pedersen har udført med at udvikle Insero, fra en vision med en egenkapital på 500 mio. kr., til en stærk innovativ teknologikoncern der i dag omsætter for mere end 100 mio. kr. indenfor energi og IT. Insero Horsens har i de 10 år øget egenkapitalen til 600 mio. kr. samtidig med at der er doneret for mere end 100 mio. kr. til lokale initiativer til gavn for lokalområdet”.

 

”Insero har været igennem en transformation fra i opstartsfasen at være orienteret mod teknologi- og forretningsudvikling til i en moden fase at være mere kommercielt fokuseret. Den planlagte udvikling betyder, at Insero i fremtiden har brug for en direktør, hvis primære fokus vil være på drift og eksekvering i kombination med implementering af den forberedte strategiske vision under overskriften ”Digital Sustain Tech”. Ambitionen med den strategiske vision er, at sætte kunstig intelligens som omdrejningspunkt for lokalsamfundet i Horsens, Hedensted, Juelsminde og Vejle hvor hovedaktiviteterne vil være i Green Tech Center i Vejle samt det nye innovationshus på Campusgrunden i Horsens”, siger Mogens Vig Pedersen, og forsætter,

 

”Det er tid til forandring, Insero har haft samme ledelse siden etablering i 2008. Det har været et tæt parløb mellem direktør og bestyrelse, hvor rigtig mange tiltag er realiseret og lige så mange gjort klar. Så for at selskabet skal fortsætte den stejle udvikling skal posen nu rystes, derfor skal Insero have en ny direktør”.

 

”Insero står stærkt med en meget kompetent ledelse i alle forretningsben, medarbejderne er top motiveret og dedikeret til løsning af de komplekse opgaver, og ordrebøgerne rækker langt ind i 2019. Tidspunktet er afpasset så en ny direktør kan kaste sig over den nye strategiske vision, siger Ulrik Kragh, og fortsætter,

 

”Insero vil i de kommende år forsætte med at deltage i udviklingsprojekter for at opbygge yderligere kompetence indenfor uddannelsessegmentet, forretningsudvikling, nye løsninger til energi- transport- og varmesektoren, samt som nævnt generel digitalisering i flere brancher.

 

Den kommende direktør vil især skulle fokusere på, at Insero bruger den opnåede position til yderligere markedsorientering og kommercialisering af den opbyggede viden om kunstig intelligens og digitalisering”.

 

Mogens Vig Pedersen fratræder stillingen pr. 15. marts 2018. I forbindelse med 10 års jubilæumsreception for Insero Horsens d. 01. marts vil Mogens Vig Pedersens fratrædelse blive markeret.

 

Bestyrelsen for Insero forventes i løbet af et par uger, at kunne præsentere Mogens Vig Pedersens afløser.

 

For yderligere oplysninger:

  • Ulrik Kragh, Bestyrelsesformand for Insero Horsens tlf. 24615383
  • Mogens Vig Pedersen, Direktør for Insero Horsens tlf. 41329838
  • Martin Bak, Kommunikationschef for Insero, tlf. 41772457