”Jeg er ikke bare en praktikant, der løser småopgaver for chefen”

”Jeg er ikke bare en praktikant, der løser småopgaver for chefen”

25-årige Lasse Sloth Larsen studerer til dagligt International Economic Consulting (Cand.merc.) på Aarhus Universitet. Dette semester er læsningen dog byttet ud med praktiske opgaver og strategiske møder hos Insero, hvor Lasse er i praktik som project management assistant i afdelingen E-mobility. Herunder kan du læse om, hvorfor Lasse har valgt, at hans praktikforløb skulle tages hos Insero, og hvilke projekter han har arbejdet på indtil videre.

 

Hvorfor søgte du praktik hos Insero?

Helt overordnet valgte jeg at tage i praktik for at få mere erfaring. Jeg ville gerne i praktik i en virksomhed, hvor jeg ikke bare blev set som en ”tilfældig” medarbejder, men hvor jeg kunne være med til at gøre en forskel med mine egne inputs. Det har været vigtigt for mig at vælge en virksomhed, hvor jeg har mulighed for at få sparring på mine opgaver og dermed lære af andre med mere erfaring end mig selv.

 

Insero havde et spændende stillingsopslag, som virkede målrettet sammenlignet med mange andre opslag, og derfor søgte jeg stillingen. Hos Insero bliver jeg netop ikke set som praktikanten, der sidder for sig selv og løser småopgaver for chefen. Jeg er ligestillet med mine kolleger, og jeg bliver set som en vigtig del af afdelingen.

Hvordan ser din typiske dag og dine typiske arbejdsopgaver ud hos Insero?

En typisk dag starter med et morgenmøde, hvor vi i afdelingen gør status på igangværende projekter. Er det mandag, har vi ”vidensfrokost”, hvor en af os fortæller om et relevant emne. Det kan for eksempel være, at nogle i afdelingen har været på en spændende konference i weekenden, eller at en kollega har opnået et godt resultat i et projekt, som han eller hun har lyst til at dele med os andre. På den måde bliver en medarbejders erfaring og viden givet videre til resten af teamet, og det er virkelig guld værd at lytte til!

 

I løbet af eftermiddagen ligger der typisk et møde. Jeg er så heldig at være kommet ind som praktikant midt i en stor udvikling i afdelingen, hvilket betyder, at der er mange møder omkring strategi og de produkter, vi leverer i vores team. Man kan derfor roligt sige, at Insero inddrager sine praktikanter i de helt store og ”vigtige” projekter – det er virkelig fedt!

 

Jeg er i øjeblikket med i tre større projekter. For eksempel hjælper jeg med at udarbejde en transportanalyse for Sønderborg Kommune, der afdækker borgernes transportadfærd. Jeg undersøger blandt andet, hvor mange ture borgerne tager med forskellige transportmidler i forhold til hvor mange biler og personer, der er i husstanden.

 

Jeg hjælper også til i udarbejdelsen af en rapport til Vejle Kommune. Rapporten skal blandt andet klarlægge kommunens muligheder for et smartere trafiksystem. For eksempel undersøger vi, om det kan gavne kommunen at få skilte, der viser hvilken vej, der er hurtigst at tage til en bestemt destination, eller få lyskryds der ’snakker sammen’, så bilisterne slipper for lang ventetid. Så der er nok at give sig til og en masse projekter at holde styr på.

 

Hvordan bruger du dine faglige kompetencer fra dit studie i din praktik?

Jeg går på en bred uddannelse, så jeg bruger viden fra stort set alle fagene på den ene eller anden måde. Jeg anvender blandt andet metoder fra økonometri til beregninger af, hvor meget Co2 og benzin der kan spares ved, at trafiklys og bil kommunikerer sammen. Så jeg inddrager bestemt mange af mine faglige kompetencer fra studiet, og det er fedt at bruge ens lærte teori i praksis på virkelige cases og ikke bare til at få en god karakter.