Stærkt samarbejde med SDU om entreprenørskab

Stærkt samarbejde med SDU om entreprenørskab

Den 24. maj 2018 blev der afholdt international forskningsworkshop om entreprenørskab og kontekst på Syddansk Universitets Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Her var fokus på at sikre relevans og kvalitet i forskningen fremover.

 

Link 1 

Link 2

 

Entreprenørskab og kontekst

I erkendelse af at entreprenørskab udfolder sig på mange forskellige steder og på mange forskellige måder, er kontekst blevet et centralt emne i entreprenørskabsforskningen over det seneste årti. Konteksten påvirker entreprenørielle processer på flere forskellige måder, blandt andet gennem ressourcetilgængelighed, infrastruktur, geografisk forankrede netværk og institutioner såsom erhvervsfremmesystemer og lokale kulturelle og historiske forhold.

 

Men entreprenørskab skaber og påvirker ligeledes den kontekst, som det udfolder sig i. Entreprenørskab er således en central drivkraft i udviklingen af både by og land. Entreprenører er centrale i fastholdelsen af liv, mennesker og strukturer i udkanten, såvel som i udviklingen af nye inkluderende og attraktive byrum, for blot at nævne et par eksempler.

 

Workshop satte fokus på fremtidens forskning

Disse centrale temaer og udfordringer var omdrejningspunktet for en workshop d. 24. maj. Workshoppen indeholdte blandt andet key note oplæg af Alistair Anderson og Johan Gaddefors , samt en række interaktive sessioner med fokus på at sikre relevans og kvalitet i forskningen fremover.

 

Workshoppen blev til i et samarbejde med Insero og SDUs Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

 

I Insero arbejder vi med entreprenørskab på flere fronter - fra grundskolen og op igennem uddannelsessystemet med det langsigtede formål, at endnu flere får lyst til at starte egen virksomhed til rådgivning og acceleration af fremtidens vækstvirksomheder,” lyder det fra Katrine Læssøe Mikkelsen, Team Lead i Insero, som understreger:

Et samarbejde med SDU omkring entreprenørskab er interessant for os, fordi det giver os mulighed for at blive opdateret på den nyeste forskning inden for feltet, som vi efterfølgende kan anvende i praksis."

 

Samarbejde er en stor fordel

Også for SDU er det en stor fordel at samarbejde med eksterne partnere i forskningen:

 

Insero er en rigtigt spændende samarbejdspartner. Insero har en stærk profil i forhold til at skabe værdi gennem investeringer i entreprenørskab og ved at samarbejde med Insero tidligt i processen, sikrer vi, at vi stiller de relevante spørgsmål, og at vi skaber viden, der nytter og kan bruges i praksis. For det er vigtigt for os på SDU i Kolding, at vores forskning er relevant og værdiskabende,” siger workshoppens arrangør Steffen Korsgaard.