Fredag den 25. august var der officiel åbning af Resilience House i Vejle – et nationalt såvel som internationalt innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialise-ring af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data. Det var stats-minister Lars Løkke Rasmussen, der klippede snoren til en mere resilient fremtid.

 

"Fremtiden kommer ikke af sig selv, vi skal selv skabe fremskridtet. Og det gør I her i Vejle, hvor gode kræfter mødes, og nye energier opstår. Resilience House vil som fyrtårn lyse ikke bare over Vejle, men over hele Danmark – ja, hele verden", sagde statsministeren i sin tale. 

 

Resilience House er en del af Green Tech Center i Vejle Nord og har med sine 2.700 m2 plads til 150 videnmedarbejdere fordelt på 30 grønne virksomheder, der arbejder med bl.a. energi- og miljø-løsninger, varme- og køleforsyning, regn- og spildevandsløsninger samt indeklima og grøn ventila-tion. Alt sammen målrettet en resilient fremtid, dvs. en fremtid, hvor vi bliver endnu mere bæredyg-tige og modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer.

 

Fremtidssikret byudvikling er vigtig

"Byer er et svagt punkt i en grøn omstilling og i forhold til klimaforandringerne. De er sårbare over-for uvejr, de har et stort forbrug af energi, vand og fødevarer, og samtidig er de dyre at vedligehol-de og opføre. En forsvarlig og fremtidssikret byudvikling er derfor en kæmpemæssig og meget kompliceret opgave, og mange forskellige løsninger skal indarbejdes til en samlet helhed. Det er denne helhedstænkning, der ligger i resiliensbegrebet".

 

"Med projektet her kan vi få en helt central placering i den verdensomspændende indsats ved at bidrage med et internationalt viden- og uddannelsescenter i form af det nyåbnede Resilience House", sagde Konstantin Lassithiotakis, direktør i VIA University College, der står bag Resilience Academy, verdens første efteruddannelse indenfor resiliens, der får til huse her.

 

Danmark er foregangsland

Bag Resilience House står et stærkt hold bestående af CASA, BS Invest og Insero, og Mogens Vig Pedersen, administrerende direktør i Insero og formand for Green Tech Center udtaler:

 

"Vores fælles vision for Green Tech Center er at skabe Danmarks mest attraktive erhvervspark for grønne vækstvirksomheder, der arbejder med produkter indenfor vedvarende ressourcer. Jeg er sikker på, at Resilience House vil bidrage positivt til at positionere ikke bare Vejle, men Danmark som en af pionererne, når fremtidens grønne løsninger skal skabes. Jeg ser meget frem til at bidra-ge til udviklingen i de kommende år".

 

Vejle – en af 100 Resilient Cities

I december 2013 kom Vejle som eneste nordeuropæiske by i selskab med byer som bl.a. Rio de Janeiro, Rom, Los Angeles, London og New York i det globale netværk ’100 Resilient Cities’, der samarbejder om at udvikle mere robuste, fremsynede og modstandsdygtige byer.

 

Og med etableringen af Resilience House i Green Tech Center demonstrerer Vejle Kommune igen, at også mindre byer kan være med til at skabe en bæredygtigt fremtid.