Status på 2018 i Insero

 

Foreningen Insero Horsens leverede i 2018 et resultat før skat på -101 mio. kr. og en samlet omsætning på 85,5 mio. kr., hvilket er markant under det forventede niveau for året.

 

Tirsdag d. 23. april blev årsregnskabet for Insero Horsens godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde. Et årsregnskab, som er markant under det forventede niveau.

 

Udviklingen i de økonomiske nøgletal er utilfredsstillende i forhold til de forventninger, som vi havde ved årets begyndelse. De enkelte forretningsenheder har ikke formået at løfte deres forretninger til et tilfredsstillende niveau. Vi har samtidig truffet en række prioriteringer og beslutninger i løbet af det forgange år, som påvirker det samlede resultat negativt – det er dog nødvendige skridt, for at gøre os i stand til at skabe fremtidig bæredygtig og lønsom vækst”, siger Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør i Insero Horsens.

 

Særligt Best Green, Insero Air Traffic Solutions, Tagarno og Insero A/S har ikke formået at løfte deres resultat før finansielle poster i 2018. Afvikling og lukning af aktiviteter, selskaber og forretningsområder samt nedskrivninger på aktiver, som ikke modsvarede det forventede afkast har ligeledes påvirket de økonomiske nøgletal negativt. Derudover har udviklingen på kapitalmarkederne i 2018 påvirket afkastet fra kapitalforvaltningen negativt i forhold til forventningerne ved årets begyndelse.

 

Ny fase indledt med fokus på bæredygtig og lønsom vækst

Efter ti års fokus på at afprøve, teste og demonstrere initiativer og projekter inden for bæredygtig energi og IT, indledte Insero i 2018 en ny fase, hvor den oparbejdede viden skal kommercialiseres og gøres rentabel.

 

Efter år med udviklingsprojekter, opbygning af faglige kompetencer og risikofyldte investeringer i fremtidige forretningsmuligheder er tiden kommet til fokus og forenkling, så vi også i fremtiden kan gøre en forskel for det lokalområde, som vi tilhører. Vi har derfor i 2018 skærpet det strategiske fokus, så vi fremover i endnu højere grad fokuserer på rentabilitet og lønsomhed i vores forretningsmæssige investeringer og aktiviteter”, siger Ulrik Kragh, bestyrelsesformand for Insero Horsens.

 

Den nye fase betyder fokus på at skabe lønsom vækst i alle enheder, simplificering af interne processer samt indførsel af et markedsdrevet fokus i produktudviklingen.

 

Vi har reduceret vores omkostninger betragteligt og skærpet det kommercielle fokus i alle enheder. Vi vil opnå kommerciel succes i forhold til kunder og marked ved at vækste i omsætning og profitabilitet. Vi har samtidig afviklet og nedskrevet de udviklingsprojekter og aktiviteter, som ikke direkte understøttede forretningen – med respekt for partnerskaber og indgåede aftaler. Det har været helt nødvendige skridt at tage, for at gøre Insero til en fremtidig kommerciel succes”, udtaler Kim Søgård Kristensen.

 

Derudover er aktiviteter inden for blandt andet e-mobilitet, business consulting og kommunikation lukket ligesom kontoret i København er afviklet.

 

Forventninger til fremtiden

Insero Horsens ønsker at være en evergreen, som også i fremtiden gør en mærkbar forskel for dets lokalområde som er området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

 

Vi har i 2018 taget de første skridt på vejen mod fremtidig bæredygtig og lønsom vækst. Det er dog afgørende, at vi fortsat fokuserer og markedsretter vores kundetilgang, såfremt vores langsigtede målsætninger skal indfries. Vi ser samlet set frem mod et 2019, hvor resultatet før finansielle poster udvikler sig i en positiv retning,” udtaler Kim Søgård Kristensen.

 

Investering i lokal uddannelse, forskning og almene initiativer

Som det har været tilfældet siden stiftelsen af foreningen Insero Horsens i 2008, har der også i 2018 været ydet en indsats med at foretage investeringer i uddannelse, forskning og almene initiativer for samlet 5,0 mio. DKK. i Insero Horsens’ lokalområde, som er området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

  • 51 investeringer i lokale projekter i 2018
  • 639 investeringer i lokale projekter siden 2008

Repræsentantskabsmøde

Foreningen Insero Horsens afholdte d. 23. april det årlige ordinære repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet for 2018 blev godkendt.

 

På repræsentantskabsmødet var der samtidig valg til bestyrelsen i Insero Horsens. Her blev Ulrik Kragh, Assia Zouaoui, Thomas Iversen og Hanne Blume valgt ind i bestyrelsen. Indtil bestyrelsen har konstitueret sig, vil Ulrik Kragh fortsat agere som formand for bestyrelsen.

 

Fakta og nøgletal

  • 85,5 mio. kr. i omsætning
  • -93,8 mio. kr. i resultat før finansielle poster
  • 5,0 mio. kr. investeret i uddannelse, forskning og almene initiativer.

Kort om Insero

Insero Horsens er en forening, som vil skabe bæredygtig vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi i vores lokalområde, som er området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

 

Vi tror på, at en samlet indsats styrker området mest. Derfor investerer vi både i at udvikle det lokale erhvervsliv, innovationsevne og vidensniveau og samtidig også i at løfte områdets tilbud inden for uddannelse, sport og kultur. Vores investeringer skaber dynamik og bidrager til at skabe nye arbejdspladser, teknologier og tilbud.

 

Læs mere i årsrapporten for 2018, som kan tilgås her.