Status på 2019 i Insero Horsens

Status på 2019 i Insero Horsens: Underskud vendt til overskud

Foreningen Insero Horsens har i 2019 fuldt den strategiske kurs, hvor målsætningen er at skabe bæredygtig og lønsom vækst. Foreningen leverede således et overskud på 24,6 mio. kr., hvilket er markant bedre end forventet.

 

Mandag d. 15. juni blev årsregnskabet for 2019 i Insero Horsens godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde. Et årsregnskab, som viser et overskud på 24,6 mio. kr., der er markant bedre end forventet ved årets begyndelse. Resultatet før finansielle poster blev -22,4 mio. kr., hvilket er det bedste siden 2011.

 

”Flere af de strategiske beslutninger, som vi har truffet, begynder nu at kunne ses på vores resultater. Vi er naturligvis glade og stolte over at levere et resultat, som lever op til vores forventninger og samtidig giver overskud på bundlinjen. Men vores målsætning er fortsat den samme – nemlig at levere bæredygtig og lønsom vækst. Her ligger der endnu hårdt arbejde foran os, men udviklingen er positiv og vi er på sporet i forhold til den fastlagte strategi”, siger administrerede direktør i Insero Horsens, Kim Søgård Kristensen.

 

Udviklingen på kapitalmarkederne har været særligt fordelagtig i 2019, hvilket er stærkt medvirkende til at foreningen kan levere et overskud på bundlinjen. Afkastet fra kapitalforvaltning er således 45,4 mio. kr. mod -12,8 mio. kr. i 2018.

 

Bevillinger til lokale projekter

I 2019 har Insero Horsens foretaget 45 bevillinger i lokale projekter inden for uddannelse, sport og kultur for samlet 3,9 mio. kr.

 

”Formålet med Insero Horsens er at gøre vores lokalområde til et mere attraktivt sted at bosætte sig ved at bevilge midler til områdets tilbud inden for uddannelse, sport og kultur. Jeg er derfor glad for, at vi har kunnet bakke op om en række gode, lokale projekter, mens vi samtidig har formået at stabilisere kapitalen i foreningen”, siger bestyrelsesformand i Insero Horsens, Hanne Blume.

 

Foreningen Insero Horsens har bakket op om i alt 684 lokale projekter siden 2008.

 

Forventninger til fremtiden

Udbruddet og spredningen af COVID-19 forventes at få negativ betydning for alle forretningsområder i Insero Horsens.

 

”Vi indledte 2020 med en forventning om at den positive udvikling fra 2019 skulle fortsættes med et højere aktivitetsniveau i alle enheder. Vi kom også godt fra start, men COVID-19 har gjort det meget vanskeligt at forudse, hvordan resten af 2020 vil udvikle sig. Her er vi udfordret, ligesom mange andre er det”, siger administrerende direktør, Kim Søgård Kristensen.

 

For at afbøde nogle af konsekvenserne af COVID-19 har Insero Horsens udvidet bevillingsrammen inden for sport og kultur med 4 mio. kr., der skal hjælpe lokale klubber og foreninger, med at opretholde aktivitetsniveauet.

 

”Sport og kultur giver noget særligt til samfundet. Det skaber begejstring og udvikler os. Det glæder os, binder os sammen og beriger vores hverdag. Flere foreninger og kulturinstitutioner er udfordret på flere fronter på grund af corona-krisen. Vi har valgt ekstraordinært at øge bevillingsrammen i Insero Horsens, og dermed holde hånden under nogle af områdets gode forenings- og kulturtilbud”, siger Hanne Blume, bestyrelsesformand i Insero Horsens.

 

Repræsentantskabsmøde afholdt med forsinkelse

På grund af COVID-19 blev det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Insero Horsens først aflyst og siden flyttet til d. 15. maj. Her blev regnskabet for 2019 godkendt.

 

På repræsentantskabsmødet var der samtidig valg til bestyrelsen, hvor Jørgen Brønd, Carsten Jul Christensen og Maiken Lorensen blev genvalgt til bestyrelsen.


Fakta og nøgletal

  • 84,5 mio. kr. i omsætning
  • -22,4 mio. kr. i resultat før finansielle poster
  • 24,6 mio. kr. i årsresultat efter minoritetsinteressernes andel
  • 3,9 mio. kr. investeret i uddannelse, forskning og almene initiativer