Status på 2020 i Insero Horsens

På sporet af bæredygtig og lønsom vækst i et år præget af udbruddet og spredningen af COVID-19

Foreningen Insero Horsens har i 2020 fuldt den strategiske kurs, hvor målsætningen er at skabe bæredygtig og lønsom vækst. I et år hårdt påvirket af COVID-19 leverede foreningen et resultat før skat på -13 mio. kr. mens 6,8 mio. kr. blev bevilget til lokale projekter.

 

Mandag d. 26. april blev årsregnskabet for 2020 i Insero Horsens godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde. Et årsregnskab, hvor det på trods af svære omstændigheder grundet COVID-19 lykkedes at lande et resultat, som modsvarede forventningerne ved årets begyndelse.

 

”På trods af udfordringer med COVID-19 og et generelt uforudsigeligt år, er vi kommet et stort skridt nærmere vores ambition om at skabe bæredygtig og lønsom vækst til gavn for det lokalområde, som vi tilhører. For første gang i foreningens historie leverede vi således i 2020 et positivt resultat før afskrivninger og vi er på sporet i forhold til den fastlagte strategi”, siger Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør i Insero Horsens.

 

Resultatet før afskrivninger blev 5,4 mio. kr. mens resultatet før finansielle poster endte på -16 mio. kr. Hvor foreningen i 2019 kunne præsentere et overskud på 24,6 mio. kr., blev resultatet før skat i 2020 -13 mio. kr.

 

”I 2019 var vi begunstiget af et stort afkast fra vores kapitalforvaltning, hvilket var stærkt medvirkende til det positive resultat på året. I 2020 har udbruddet og spredningen af COVID-19 medført et lavere afkast end forventet, hvilket påvirker årets resultat i negativ retning”, uddyber Kim Søgård Kristensen.

 

Kapitalforvaltningen for 2020 viser et afkast på 3,7 mio. kr. mod 45,4 mio. kr. i 2019. Læs mere i den fulde årsrapport her.

 

Bevillinger til lokale projekter

Da Danmark lukkede i foråret 2020, besluttede Insero Horsens ekstraordinært at udvide bevillingsrammen inden for sport og kultur med 4 mio. kr., for derved at afbøde nogle af konsekvenserne af COVID-19.

 

”Jeg er oprigtig glad for, at vi har kunnet bidrage til at holde hånden under nogle af områdets fantastiske forenings- og kulturtilbud. Siden vi øgede bevillingsrammen, har vi været i dialog med langt over 50 foreninger og kulturinstitutioner. I 2020 modtog 22 en bevilling, mens andre fortsat afventer for at se de fulde konsekvenser af COVID-19, inden de sender en ansøgning”, siger Hanne Blume, som samtidig understreger at det også er muligt at søge de ekstraordinære midler i hele 2021.

 

Læs også: Insero Horsens øger ekstraordinært rammen for bevillinger inden for sport og kultur

 

Derudover har foreningen ligesom normalt, endnu engang bakket op om en række formål inden for uddannelse, sport og kultur. I 2020 har 65 foreninger, klubber og uddannelsesinstitutioner modtaget bevillinger for samlet 6,0 mio. kr.

 

”Formålet med Insero Horsens er netop at gøre vores lokalområde til et mere attraktivt sted at bosætte sig ved at bevilge midler til gode tilbud inden for uddannelse, sport og kultur. Jeg er derfor glad for, at vi endnu engang har kunnet bakke op om en række gode, lokale projekter”, uddyber Hanne Blume.

 

Foreningen Insero Horsens har samlet bakket op om 771 projekter siden 2008.

 

Forventninger til fremtiden

I 2021 forventer Insero Horsens at fastholde og udbygge den positive udvikling gennem fortsat fokus på kunder og marked i alle forretningsenheder.

 

”Vi ser frem mod et 2021, hvor vi for første gang siden stiftelsen af Insero Horsens forventer at levere et lille overskud på resultatet før finansielle poster. Det kommer til at kræve fortsat fokus, men udviklingen er positiv og vi er på sporet i de første måneder af 2021”, siger Kim Søgård Kristensen.

 

Foreningen ser samtidig frem mod indvielsen af det nye Campus Horsens ved Banegårdspladsen i Horsens, hvor Insero Horsens i samarbejde med VIA University College skaber et nyt innovationsmiljø inden for bygge- og konstruktionsbranchen.

 

”Med Construction Center Denmark skaber vi et nyt innovationsmiljø, hvor rådgivere, leverandører og aktører inden for bygge- og konstruktionsbranchen kan finde ny viden, stærke partnerskaber og forretningsskabende initiativer. Det skal bidrage til at udbrede den lokale styrkeposition og sætte yderligere skub i den bæredygtige udvikling inden for branchen,” siger Kim Søgård Kristensen.

 

Mens VIA University College flytter ind i de nederste etager af højhuset, bliver de øverste otte etager målrettet erhverv. Her vil de øverste fire etager blive udlejet til virksomheder, mens de øvrige etager vil rumme Construction Center Denmark, som Insero Horsens udvikler i samarbejde med VIA University College.

 

Repræsentantskabsmøde afholdt

Foreningen Insero Horsens afholdt d. 26. april det årlige repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet for 2020 blev godkendt. På repræsentantskabsmødet var der samtidig valg til bestyrelsen, hvor Hanne Blume, Ulrik Kragh, Assia Zouaoui og Thomas Iversen blev genvalgt til bestyrelsen. Hanne Blume og Ulrik Kragh fortsætter som formand og næstformand for bestyrelsen.

 

Fakta og nøgletal

  • 87,8 mio. kr. i omsætning
  • 5,4 mio. kr. i resultat før afskrivninger
  • -16,3 mio. kr. i resultat før finansielle poster
  • -13,0 mio. kr. i årsresultat efter minoritetsinteressernes andel
  • 6,8 mio. kr. bevilget inden for uddannelse, forskning og almene initiativer, hvoraf 0,8 mio. kr. er som del af COVID-19

 Læs mere i den fulde årsrapport her.