Stil op til repræsentantskabsvalg i 2022

Bliv en del af Insero Horsens repræsentantskab og gør en forskel for dit lokalområde

I marts 2022 afholder vi repræsentantskabsvalg og du har derfor muligheden for at stille op til valg frem til den 15. februar 2022.  

 

Insero Horsens er organiseret som en forening, hvor den øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet er valgt ind af medlemmerne i det geografiske område, som Insero Horsens dækker.

 

Som repræsentantskabsmedlem spiller du en vigtig rolle som øverste myndighed og ambassadør for Insero Horsens. Du vil blandt andet give indspark til vigtige beslutninger og bidrage til at synliggøre Insero Horsens og vores aktiviteter i lokalområdet. Derudover godkender repræsentantskabet også årsregnskabet og vælger bestyrelsen i Insero Horsens blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

 

Hvordan stiller jeg op?

For at stille op til repræsentantskabet skal du først og fremmest være medlem af Insero Horsens og tilhøre det distrikt, som er på valg. Det koster ikke noget at blive medlem, men du skal have enten bopæl eller virksomhed (CVR-nummer i området). Derudover skal du have lyst til at deltage i 2 møder om året samt have et ønske om at bakke op om formålet om at gøre dit lokalområde endnu mere attraktivt.

 

Når du melder dig ind i Insero Horsens, er det din bopæl eller din virksomhedsadresse som afgør, hvilket distrikt du tilhører og dermed, hvor du er valgbar.

 

Dernæst skal tyve medlemmer af Insero Horsens fra dit valgdistrikt være stillere for dig. Dine stillere vil typisk være dit eget netværk, som melder sig ind i Insero Horsens, hvis ikke de allerede er medlem.

 

I 2022 er valgdistrikt B på valg, som har følgende områder

 • Valgdistrikt 6: Hedensted
 • Valgdistrikt 7: Løsning
 • Valgdistrikt 8: Stenderup – Braa – Nr. & Sdr. Aldum
 • Valgdistrikt 9: Ølsted – Bottrup – Oens
 • Valgdistrikt 10: Ørum – Urlev – Store Dalby
 • Valgdistrikt 11: Korning – Merring
 • Valgdistrikt 26: Horsens Syd Vest

Sådan gør du

 1. Er du ikke allerede medlem af Insero Horsens skal du melde dig ind senest d. 17. januar
 2. Saml tyve personer, som har adresse eller cvr nummer i Insero Horsens lokalområde og som ønsker at være ’stiller’ for dig. Er dine stillere ikke medlem af Insero Horsens i forvejen, så skal de melde sig ind i foreningen senest den 17. januar.
 3. Download og udfyld stillerlisten
 4. Indsend stillerliste på medlem@inserohorsens.dk senest d. 15. februar kl. 12.00
 5. Du modtager en bekræftelse med nærmere information om valgforløbet

Du kan læse meget mere om, hvordan du stiller op til valget i valgregulativet. Her kan du også se de forskellige deadlines i forbindelse med opstilling.