Støtte til opstart af søspejdere i Horsens

Erik Menved Spejderne i Horsens har besluttet at udvide deres tilbud med spejderaktiviteter på vandet – det sker med oprettelsen af et nyt område kaldet søspejd. I den forbindelse ansøgte Erik Menved Spejderne Insero Horsens om støtte til at igangsætte den nye aktivitet.

 

Ideen bag søspejd er at kombinere spejderarbejde med sejlads, hvilket giver helt nye muligheder for at bruge og opleve naturen. Søspejderene sejler i joller langs Danmarks kyster og går på ture i land, hvor de finder egnede pladser til at leve som spejdere – dvs. at de maritime færdigheder suppleres med grundlæggende spejderfærdigheder som f.eks. sove i telt, lave mad over bål, bygge med rafter, binde knob samt bruge søkort og kompas. Der findes i dag ca. 1.000 søspejdere på landsplan, men endnu ingen i Horsens.

 

Insero Horsens besluttede at bevilge støtte til opstarten af søspejd, da tilbuddet vurderedes som attraktivt for de af områdets børn og unge, der ikke er tilknyttet spejderlivet i dag. Insero Horsens vægtede ligeledes, at spejdergruppen lagde op til samarbejde med såvel Horsens Bådeklub som andre spejdergrupper – derved ses søspejd som en vej ind i sejlsporten, som samtidig supplerer spejdergruppens øvrige aktiviteter. Med støtten fra Insero Horsens fik Erik Menved Spejderne et økonomisk afsæt til fortsætte opstarten af søspejd.