Stort potentiale påvist - elbiler er nu klar til at støtte elnettet

Stort potentiale påvist - elbiler er nu klar til at støtte elnettet

Afslutningen på det EUDP-støttede demonstrationsprojekt, Parker, blev for nylig markeret med en stor konference hos DTU på Risø. Her præsenterede projektet sine resultater, som påviser, at elbiler allerede nu kan støtte elnettet, når de alligevel holder parkeret. Som de første har projektet samtidig demonstreret, at elbiler kan levere vehicle-to-grid-ydelser (V2G) på tværs af bilmærker og på kommercielle vilkår, og resultaterne baner dermed vejen for udrulningen af endnu flere elbiler, som aktivt kan støtte det danske elnet.

 

Elbiler kan mere end bare at være grønne – nu er det også bevist, at bilerne aktivt kan støtte elnettet, og at de kan gøre det i stor skala uden at det går ud over brugernes komfort, batteriernes ydeevne og økonomien. Elbiler kan således bidrage til at løse de udfordringer, der opstår, når vi øger mængden af vedvarende energi i energisystemet.

 

Sådan lyder nogle af konklusionerne fra det EUDP-støttede demonstrationsprojekt, Parker, som siden 2016 har testet, hvordan elbiler bedst kan bidrage til at balancere elnettet - og om det er muligt at støtte elnettet på tværs afbilmærker på kommercielle vilkår.

 

”V2G-teknologien, hvor elbiler kan sende strøm tilbage i elnettet, havde indtil for få år siden kun bevist sit værd i udviklings- og demonstrationsprojekter. Nu kan vi se, at en række nye elbiler på markedet rent faktisk understøtter denne egenskab og dermed kan stille deres batterier til rådighed for elnettet,” fortæller Peter Bach Andersen, Senior Researcher hos DTU Elektro og projektleder i Parker-projektet.

 

De forskellige tests i projektet er udført med V2G ladestandere fra Enel X på elbiler, som allerede findes på markedet, og som har den nødvendige V2G-teknologi integreret, herunder 10 Nissan elbiler, som er ejet af Frederiksberg Forsyning, samt elbiler fra Mitsubishi og Peugeot, som er placeret ved projektets testfaciliteter på DTU i Risø. Det er første gang, at teknologien og leveringen af ydelser til elnettet er blevet testet på mere end én bil, og med omfattende tests på tværs af bilmærker, batteristørrelser og markeder har Parker vist, at V2G kan skaleres op til tusindvis af biler.

 

12.000 timers test i den virkelige verden

Én af de ydelser, som projektet har bevist fungerer på markedsvilkår, er frekvensregulering (FCR), som er blevet testet på den kommercielle flåde af 10 elbiler hos Frederiksberg Forsyning. Frekvensregulering er den ydelse, der har det største indtjeningspotentiale – og samtidig den sværeste at levere – og Parker har testet og valideret, at frekvensregulering som service kan leveres på kommercielle vilkår. I mere end 12.000 timer har elbilerne hos Frederiksberg Forsyning været koblet på det store elnet og hjulpet med at regulere frekvensen, så den konstant holdes på 50 Hertz. Til gengæld har de kommercielle partnere omkring Frederiksberg Forsyning modtaget betaling for at stille bilernes batterier til rådighed, når de alligevel holdt parkeret.

 

Ud over frekvensregulering kan elbiler også levere en række andre ydelser. De kan sættes til at lade når strømmen er grønnest, de kan forhindre overbelastninger i elnettet, og man kan endda se helt nye anvendelser – fx ved at elbiler bruges som et stort mobilt batteri for at give adgang til strøm i nødsituationer.

 

For at levere frekvensregulering på kommercielle vilkår, skal bilerne opfylde kravene fra markedet, og det handler i høj grad om, hvor hurtigt bilerne kan reagere på markedets efterspørgsel. Resultaterne viser, at elbilerne reagerer med en hastighed på 5-7 sekunder, og at de dermed lever op til markedsvilkårene.

 

“Parker-projektet har skabt betydelige resultater, og det er første gang, at det er lykkedes at påvise de mange fordele ved V2G-teknologien, herunder frekvensregulering, på en række elbiler og flåder,” lyder det fra Marc Trahand, Executive Vice President i Nuvve Corp, som er markedsførende inden for V2G hardware- og softwareløsninger. ”Denne viden er helt central og kan anvendes på elbilteknologi verden over – og så er den med til at forberede markedet til et masseoptag af V2G-understøttede elbiler og ladestationer.”

 

Elbiler på danske veje kan allerede balancere elnettet

Som nævnt er alle tests i Parker-projektet foretaget på eksisterende serieproducerede elbiler, som allerede har V2G-teknologien integreret. Det betyder, at bilerne allerede i dag er i stand til at levere de balancerende ydelser til elnettet, som er testet i projektet. Faktisk har den mest solgte elbil i Danmark, Nissan Leaf, allerede den nødvendige teknologi til at blive koblet på elnettet og bidrage til balanceringen.

 

Ud over at demonstrere, at elbiler på markedet i dag rent faktisk kan hjælpe med at balancere elnettet, har Parker-projektet også påvist, at V2G rummer et interessant forretningspotentiale – både for elbilproducenter, elnettet og netselskaber.

 

”Vi har i Parker-projektet arbejdet på at få belyst, om det er muligt at tjene penge på V2G-teknologien. Her kan vi se at den potentielle økonomiske fortjeneste i Danmark, er afhængig af udviklingen i markedet og rammevilkårene og ligger mellem -955 euro og 2.304 Euro pr. elbil pr. år. Vores beregninger viser en potentiel fortjeneste omkring 500 euro pr. elbil pr. år med de nuværende markedsforhold”, lyder det fra Jens Christian Morell Lodberg Høj, Chief Innovator, E-Mobility i Insero, som har beregnet markedspotentialet i Parker-projektet.

 

V2G begrænser sig naturligvis ikke til det danske marked, og projektets resultater viser, at mulighederne ligeledes er store på de europæiske markeder, hvor især Holland, England og Sverige bliver interessante at følge.

 

Parkers definition baner vejen for nye standarder

For at sikre den fortsatte udrulning af elbiler, som kan bidrage til at balancere elnettet, er det nødvendigt at få indført en række standarder, som kan hjælpe bilproducenter med at ensrette produktionen af de elbiler, der kan levere balancerende ydelser til nettet.

 

I den forbindelse har Parker-projektet lavet en definition på, hvilke egenskaber elbiler skal have, for at de kan kobles på nettet verden over – disse egenskaber kaldes for ’Grid Keys’. Næste skridt er at få skrevet disse Grid Keys ind i de europæiske standarder, så man sikrer en ensartet implementering af V2G på tværs af markeder og bilmærker.