Strategisk samarbejde mellem USA og DK sætter fokus på fremtidens intelligente energisystemer

Strategisk samarbejde mellem USA og DK sætter fokus på fremtidens intelligente energisystemer

Hvordan ser fremtiden ud for intelligente energisystemer? Og hvad kan USA og Danmark lære af hinanden, når det kommer til at udvikle systemer, der skal balancere fremtidens energisystem? Den 28. september mødtes førende aktører fra USA og Danmark inden for intelligente energisystemer for at udveksle viden og diskutere svarene på netop disse spørgsmål.

 

Der var vidensudveksling på højt plan, da repræsentanter fra amerikanske Berkeley Lab, the University of California, og Open ADR Alliance den 28. september deltog i workshoppen OpenADR arrangeret af Syddansk Universitet. Målet var at udveksle viden, erfaringer og demonstrere projekter, der arbejder for at udvikle systemer, der kan bidrage til at sikre den nødvendige netkapacitet i en fremtid, som er domineret af vedvarende energikilder – sådanne systemer kaldes også for Demand Response. 

 

Projektet 'Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger', som Insero, Syddansk Universitet og Green Tech Center er partnere i, var blandt et af de projekter, som blev præsenteret og demonstreret på mødet. Projektet modtog stor opmærksomhed fra eksperterne Mary Ann Piette, Division Director fra Berkeley Lab og Rolf Bienert, fra OpenADR Alliance, som er førende inden for forskning og udvikling af Demand Response. Det var tydeligt, at både de amerikanske og danske aktører kunne trække på hinandens erfaringer på området. På videoerne herunder forklarer Mary Ann Piette og Rolf Bienert muligheder, udfordringer og potentialer ved fremtidens energisystem og hvilken rolle energifleksibilitet spiller. 

Hvordan ser fremtiden ud inden for intelligente energisystemer? 

”Den stigende integration af vedvarende energikilder i elnettet betyder, at belastningen på elnettet vil ændre sig i løbet af dagen. Med Demand Response kan vi influere, hvornår vi bruger elektriciteten og flytte belastningerne. På den måde kan vi med Demand Response balancere fremtidens elnet,” fortæller Mary Ann Piette, Division Director ved Berkeley Lab.

Hvad er mulighederne for energifleksibilitet i Danmark og USA?

”Der er rigtig store muligheder i begge lande. Det øgede antal solcelleanlæg og vedvarende energikilder skaber udfordringer, som vi i fremtiden kan løse ved hjælp af Demand Response uden at ofre elnettets pålidelighed og funktioner," fortæller Rolf Bienert, Teknisk Direktør ved OpenADR Alliance.