Virksomheder bliver skarpe på fundraising

SCALE-UP DENMARK - en dansk vækstmotor for SMV'er og iværksættere

undefined                                                                                                                                                                                                                                     undefined

Virksomheder bliver skarpe på fundraising

Den 22.  marts bliver virksomheder fra det nationale acceleratorprogram Scale-Up Denmark skarpere på, hvordan de kan rejse kapital. Fundraising campen, som Insero afholder, er en del af det træningsforløb, der skal sætte fart på Danmarks vækstvirksomheder.

 

undefined

 

Fundraising campen er én af en række aktiviteter, som Insero står for i forbindelse med det nationale acceleratorprogram Scale-Up Denmark, hvor virksomheder bliver nøje udvalgt til at deltage i et træningsforløb, som skal sætte turbo på deres vækst. Acceleratorprogrammet har etableret 12 elitetræningscentre i hele landet, som skal fremme virksomheders muligheder for at vokse sig store.

 

Formålet med Scale-up Denmark er at booste virksomhedernes forretning til en hurtigere og højere vækst end de ellers ville kunne opnå alene. Ud over at vi stiller skarpt på virksomhedernes vækststrategi, fundraising og forretningsmodel, så kobler vi dem sammen med nogle af de helt store og erfarne koncerner i Danmark,” fortæller Flemming Rod Jeppesen, Team Lead i forretningsudvikling, Insero.

 

Som partner og ekspert i forretningsudvikling i Scale-Up Denmark, faciliterer og planlægger Insero blandt andet to camps, hvor virksomhederne trænes i nogle af de discipliner, som er nødvendige at mestre, for at blive den næste elitevirksomhed. Den 22. marts er emnet fundraising, og virksomhederne er fra centrene Energieffektive Teknologier og Oplevelseserhverv & Turisme.

 

Den næste camp er den 5. april og handler om virksomhedernes Go To Market Strategy. 

 

Fageksperter deler erfaringer 

Til fundraising campen holder fageksperter en række oplæg, som omhandler virksomhedernes mulighed for at rejse penge. Programmet byder blandt andet på et oplæg af Søren Munk, Inseros investeringschef, som introducerer virksomhederne til fundraising landskabet og fortæller om investeringsprocessen fra et investor-synspunkt.

 

Derudover har Insero inviteret eksperter fra Innovationsfonden, Vækstfonden, Danmarks Eksportkredit og PwC, som giver et indblik i, hvad virksomhederne skal være særligt opmærksom på i processen, når de står over for at skulle søge kapital, have investorer om bord, samt forberedelsen hertil.

 

Fokus på individuelle finansieringsbehov

Dagen er ligeledes krydret med individuelle sparrings- og arbejdssessioner, hvor virksomhederne skal arbejde på at afdække deres individuelle finansieringsbehov. Her vil Inseros eksperter i forretningsudvikling, som følger virksomhederne under hele træningsforløbet, rådgive og hjælpe virksomhederne til at afdække deres finansieringsbehov, og hvordan de bedst opfylder dette.

 

Led i træningsforløb 

Som deltager i Scale-up Denmark, indgår virksomhederne i et træningsforløb, som er designet individuelt til deres behov, så der er størst mulighed for at modne og forløse den enkelte virksomheds fulde forretningspotentiale. Her bliver virksomhederne tilknyttet dedikerede eksperter i forretningsudvikling fra blandt andet Insero, som deltager i virksomhedernes Advisory Boards og tilbyder individuel sparring samt 1:1 forretningsudvikling.

 

Undervejs i træningsforløbet hjælper Insero med lige fra strategiudvikling, til optimering af forretningsmodeller, modning af teknologier, markedsindsigt og fundraising. 

 

Insero samarbejder med SE Next Step og Sønderborg Vækstråd, som er partnere i centret for Energieffektive Teknologier, samt Spinderihallerne som er partner i centret for Oplevelseserhverv & Turisme sammen med Insero og SE Next Step. 

Om Scale-Up Denmark 

  • Scale-Up Denmark initiativet er et nationalt initiativ, søsat i et samarbejde mellem de fem danske regioner og Erhvervsstyrelsen.
  • Formålet er, med udgangspunkt i de regionale specialiseringer, at tiltrække danske og internationale højvækstvirksomheder til individuelle træningsforløb i de 10 accelerationsmiljøer fordelt i Danmark.
  • Målet er, at der skabes 1.200 nye job i Danmark og en meromsætning på 2 mia. kr. blandt deltagervirksomhederne.
  • Programmet er finansieret af regionernes vækstfora, EU’s Regionalfond samt private midler.
  • Programmet samarbejder med det etablerede erhvervsliv for at skabe stærke faglige økosystemer, der kan understøtte virksomhederne i at innovere services og produkter til gavn for branchen.

undefined