Vitus Bering Innovation Park inviterer til dialog om fremtidens iværksættermiljø

Vitus Bering Innovation Park inviterer til dialog om fremtidens iværksættermiljø

I de kommende måneder vil det blive drøftet med eksterne parter, hvordan Vitus Bering Innovation Park skal se ud i fremtiden med domicil på den nye campusgrund. Målet er at styrke indsatsen med at skabe vækst i virksomhederne og nye arbejdspladser i Horsens gennem forstærket samarbejde med dygtige studerende fra blandt andet VIA.

 

Bestyrelsen for Vitus Bering Innovation Park i Horsens (VitusBering) vil bruge den kommende tid på at afdække, hvordan VitusBering bliver bedst rustet til fremtiden. Blandt andet vil bestyrelsen gennemføre dialoger med en række lokale interessenter.

 

Ambitionen er, at når flere – også parter udefra – tænker sammen og sparrer med hinanden, så får man det bedste resultat og flest mulige input på bordet om det optimale setup for udviklingsparkens fremtid.

 

Arbejdet med at afklare den fremtidige udvikling for Vitus Bering Innovation Park betyder, at der ikke nu og her bliver ansat en ny direktør til at afløse Ulla Sparre, der efter seks år som direktør er fratrådt VitusBering. Hun har fået nyt job som direktør hos Den Nationale Vandklynge i Aarhus.

 

Nye muligheder på campusgrunden fra 2021

”Ulla Sparre har gjort en stor og flot indsats for VitusBering, som vi i bestyrelsen sætter meget stor pris på og er taknemmelige for. I stedet for hurtigt at ansætte en ny direktør vil vi i bestyrelsen bruge de næste måneder på at overveje, hvordan vi bedst styrker VitusBering til fremtiden. I dén proces vil vi invitere en række interessenter ind til dialog og overvejelser,” forklarer Kirsten Bundgaard, der er bestyrelsesformand for VitusBering og professionshøjskoledirektør hos VIA University College.

 

VIA ejer 60 procent af Vitus Being Innovation Park, mens foreningen Insero Horsens ejer 40 procent.

 

Kirsten Bundgaard ser det som vigtigt at få skabt et setup, som gør, at Vitus Bering Innovation Park optimalt udnytter de nye muligheder, som flytningen til campusgrunden i hjertet af Horsens om halvandet år giver.

 

”Nærheden til hinanden og placeringen på campusgrunden skaber et super potentiale for at opnå fremdrift, øget energi og styrkede arbejdsfællesskaber omkring studerende og virksomheder i Horsens. Det bliver virkelig spændende at udvikle et nyt fællesskab mellem os,” fremhæver Kirsten Bundgaard.

 

En frontløber med den nyeste viden

Hun påpeger, at Vitus Bering Innovation Park træder ind på den nye campus med en åbenhed for at se tingene på nye måder og for at etablere nye samarbejder. Derfor bliver VitusBerings fremtidige vision og konkrete setup først lagt fast, når der har været en dialogrunde med lokale interessenter.

 

Kirsten Bundgaard har dog som bestyrelsesformand en række mål og ambitioner.

 

”De overordnede mål for VitusBering i fremtiden er, at vi kommer til at sætte studerende og iværksættere mere i centrum, har fokus på et velfungerende incubatormiljø samt skaber udvikling, vækst og arbejdspladser hos virksomhederne i Horsens. For at nå målene vil vi stræbe efter at skabe endnu tættere sammenhæng mellem virksomheder og studerende samt at styrke udvikling og spredning af viden gennem eksempelvis flere fælles projekter mellem studerende, undervisere, phd’ere, virksomheder og samfund,” forklarer Kirsten Bundgaard.

 

Konkret skal VitusBeing ifølge Kirsten Bundgaard være en frontløber, der har den nyeste viden om teknologier og forretningsudvikling, som tilbyder viden, sparring og mentoring til start ups og mellem veletablerede virksomheder, som tilbyder tilgængelige laboratorier, og hvor både store og små virksomheder kan finde de rigtige samarbejdspartnere til at udvikle deres virksomheder.

 

Virksomheder og studerende er værdi for hinanden

Kim Søgård Kristensen, der er medlem af bestyrelsen for Vitus Bering Innovation Park og direktør for Insero Horsens, er enig i VitusBerings potentiale for at være et miljø med spændende muligheder for erhvervsudvikling.

 

Han peger på, at studerende kan være en stor værdi og ressource for virksomhederne i innovationsparken som eksempelvis praktikanter og studentermedhjælpere. Tilsvarende kan studerende have stort udbytte af virksomhederne i Vitus Bering Innovation Park i forbindelse med studieprojekter.

 

Præmissen for de virksomheder, der har til huse i VitusBering, er allerede i dag, at de skal være interesserede i at samarbejde med studerende.

 

”For de ret mange start-ups, der udspringer af studentervæksthuset ved VIA i Horsens, skal VitusBering fremadrettet være til endnu større gavn – både som bopæl side om side med andre start-ups og etablerede virksomheder og som et miljø, hvor der kan trækkes på viden, erfaringer, forskningsresultater, sparring og, mentoring,” pointerer Kim Søgård Kristensen.

 

Han og Kirsten Bundgaard tilføjer, at de oplever stor interesse for Vitus Bering Innovation Parks videre udvikling og fremtidige resultatskabelse, og at bestyrelsen er meget interesseret i at drøfte dette med aktører i og omkring Horsens.

 

VitusBerings bestyrelse tager i begyndelsen af det nye år initiativ til dialoger med mulige interessenter.