Spørgsmål og svar

Find svar på de hyppigst stillede spørgsmål om medlemsskab og valg i Insero Horsens

Spørgsmål og svar

MEDLEMSSKAB

 

Skal jeg betale et kontingent for at være medlem af Insero Horsens?

Nej, vi opkræver hverken kontingent eller tilmeldingsgebyr for at være medlem af Insero Horsens.

 

Skal jeg have fast bopæl i området for at være medlem?

Alle myndige med bopæl, sommerhus eller virksomhed i vores område mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde kan melde sig ind i Insero Horsens. Se, om du kan blive medlem

 

Hvorfor skal I bruge mit CPR/CVR nummer, når jeg melder mig ind?

Vi bruger udelukkende dit CPR/CVR nummer til at verificere din bopæl. Det skyldes at medlemmer af Insero Horsens enten skal have bopæl, sommerhus eller virksomhed i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Vi behandler alle personlige oplysninger efter lovgivningen om datasikkerhed og videregiver ikke noget til tredjepart.

 

Jeg har både bopæl og fritidshus i området. Betyder det jeg kan være medlem to gange?

Nej, en fysisk person kan kun have ét fysisk medlemskab af Insero Horsens.

 

Hvem kan repræsentere en virksomhed i Insero Horsens?

Virksomheden kan udpege et medlem af ledelsen eller en anden medarbejder til at repræsentere virksomheden i Insero Horsens.

 

Jeg har både bopæl og virksomhed i området. Hvilket medlemskab skal jeg vælge?

I det tilfælde kan du melde dig ind både som personligt medlem og som repræsentant for en virksomhed. Hvis du har både bopæl og sommerhus i området, kan du dog kun have ét fysisk medlemskab af Insero Horsens.

 

Ophører mit medlemskab, hvis jeg fraflytter området?

Ja, dit medlemskab ophører, hvis du ikke længere har bopæl, sommerhus eller virksomhed i området.

 

Hvordan melder jeg mig ud?

Alle medlemmer i foreningen kan til enhver tid melde sig ud igen. Dette skal ske skriftligt.

 

Hvor kan jeg finde Insero Horsens samlede vedtægter og valgregulativ?

Du vil altid kunne finde vores vedtægter og valgregulativ her på hjemmesiden. Læs vedtægterne. Se vores valgregulativ.

 

 

REPRÆSENTANTSKAB

 

Hvornår skal jeg melde mig ind i Insero Horsens, for at være stemmeberettiget til valg?

Alle medlemmer i Insero Horsens kan stemme til repræsentantskabsvalg, så længe de har været medlem af foreningen i mindst otte uger inden valgets begyndelse.

 

Hvordan bliver jeg kandidat til repræsentantskabet?

Som medlem af Insero Horsens kan du på eget initiativ melde dig som kandidat. Kravet er, at du har været medlem af Insero Horsens i minimum otte uger, at du bor, har fritidshus eller virksomhed i det valgdistrikt, hvor valget finder sted og at du har tyve stillere i det pågældende distrikt. Læs nærmere i valgregulativet.

 

Fandt du ikke svar?

Har du fortsat spørgsmål til tilmeldingsproceduren? Send en mail til medlem@inserohorsens.dk, ring på 70263748 eller benyt kontaktformularen herunder.