Sådan uddeler vi midler

Vi uddeler midler til projekter, der udvikler det lokale vidensniveau og gør området mere attraktivt

Vi arbejder for at gøre vores lokalområde attraktivt at bo og leve i. Det gør vi ved at udvikle det lokale vidensniveau og løfte områdets tilbud inden for uddannelse, sport og kultur. Vi bakker op om projekter, der baner vejen for ny viden og udvikling, foreningslivet og frivillige. 

 

Har du et projekt på tegnebrættet, men mangler midlerne til at føre det ud i livet? Gå på opdagelse i vores fokusområder herunder, og se hvordan du søger midler. 

undefined

 

ET ATTRAKTIVT LOKALOMRÅDE


Et attraktivt lokalområde tiltrækker talenter til et voksende erhvervsliv. Vi er stolte af vores rødder, og værner derfor om at gøre vores lokalområde attraktivt at bo og leve i. Derfor bakker vi op om stærke og interessante sport- og kulturaktiviteter.

 

Vi uddeler midler til både små og store sport- og kulturprojekter, som er med til at gøre området attraktivt.

undefined

 

STÆRKE NATURFAGLIGHEDER

 

Viden, praktiske kompetencer og handlekraft er det, der driver hjulene i vores samfund. For at sikre, at vi i fremtiden har de naturvidenskabelige og tekniske kompetencer, der skal til, prioriterer vi at sætte naturvidenskab, engineering, teknologi og entreprenørskab på dagsordenen i uddannelsesverden.

 

Har du en ide til et uddannelsesprojekt som kan styrke de naturvidenskabelige fag? Så kan vi hjælpe dig.

 

undefined

 

NY VIDEN OG FORSKNING

Vores indsats inden for forskning og udvikling handler om, at styrke kompetencer og opbygge ny viden inden for energi og kommunikationsteknologi, så vi kan udvikle de løsninger, som vi skal leve af og med i fremtiden.

 

Søger du kapital til et forsknings- eller udviklingsprojekt? Vi bakker op om projekter, som kan opbygge ny viden inden for energi og IT.